Recerca i innovació responsables (RRI)

19/06/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La recerca i innovació responsables (RRI per les sigles en anglès de responsible research and innovation) és un concepte emergent que s’ha consolidat com un eix central de les polítiques sobre ciència i tecnologia de la Unió Europea. L’RRI fa referència al fet que els actors de la societat treballen junts durant tot el procés de recerca i innovació amb la finalitat d’alinear millor els processos i els seus resultats amb els valors, necessitats i expectatives de la societat, segons la definició plantejada per la Unió Europea, que, des d’una perspectiva pràctica, materialitza el desenvolupament de l’RRI entorn de sis eixos: participació, igualtat de gènere, educació científica, accés obert a la informació, ètica i governança.

La Declaració de Roma sobre recerca i innovació responsables a Europa fa una crida a totes les institucions europees, als estats membres de la UE i a les seues organitzacions, empreses i societats civils per a situar l’RRI com a objectiu central de totes les polítiques i activitats pertinents, defensant que la participació primerenca i contínua de totes les persones interessades és essencial per a una innovació sostenible, desitjable i acceptable.


L’aposta de l’UJI per l’RRI | Estudis i projectes | Publicacions en obert


L’aposta de l’UJI per l’RRI
  • Inclusió de l’RRI en el Pla de responsabilitat social universitària de l’UJI (RSUJI). L’RRI s’integra com un element clau en el Pla RSUJI, com una norma de conducta derivada del valor de la innovació arreplegada en el Codi Ètic de la Universitat que estableix, entre altres aspectes, la necessitat de fomentar «l’ús responsable de la generació de coneixement i de la tecnologia, promovent un diàleg permanent entre ciència i societat, per a alinear els processos i resultats de la recerca i la innovació amb els valors i necessitats socials, sempre promovent l’accés obert al coneixement i a les dades de recerca generades». La Memòria de responsabilitat social universitària arreplega, així mateix, un apartat sobre els resultats de la gestió de l’RRI.
  • Jornades de Responsabilitat Social Universitària i Recerca i Innovació Responsables. L’UJI organitza des de 2016 unes jornades anuals sobre responsabilitat social universitària i recerca i innovació responsables que s’han convertit en punt de reflexió i debat sobre l’estat i evolució de l’RRI. Les actes de les jornades s’arrepleguen en els llibres publicats en obert dins de la col·lecció «Humanitats» de Publicacions de l’UJI. També es pot accedir als vídeos i les presentacions des de la web de les jornades.
  • Formació sobre RRI. L’Escola de Doctorat de l’UJI ofereix el curs «Recerca i innovació responsables (RRI): projectes de doctorat» amb la finalitat d’introduir els futurs investigadors i investigadores en l’RRI i facilitar la reflexió i la discussió sobre com la responsabilitat es pot entendre i practicar en la recerca acadèmica. El curs suposa una aproximació a diferents conceptes i enfocaments cap a l’RRI i la seua aplicació a exemples concrets de recerca i innovació.

 

Estudis i projectes
  • Experiències en innovació responsable: una oportunitat per als parcs científics valencians. El projecte, subvencionat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, té l'objectiu de traslladar a la Xarxa de Parcs Científics Valencians (REPCV), conformada pels parcs científics i tecnològics de les universitats públiques valencianes, les oportunitats d'aplicar la Investigació i Innovació Responsables (RRI per les seues sigles en anglés) en els processos d'innovació de les empreses a partir de l'experiència realitzada al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec).

  • Comunicació per al desenvolupament de la investigació i innovació responsables: una experiència aplicada en biotecnologia contra l'Alzheimer. El projecte ha tingut com a objectiu afavorir accions de diàleg i participació al voltant de les investigacions vinculades al camp de l'Alzheimer i les malalties neurodegeneratives que es desenvolupen a la Universitat Jaume I, i ha estat finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia i desenvolupat per la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, en col·laboració amb el Grup d’Ètica Pràctica i Democràcia, amb el suport del Vicerectorat d’Investigació i Transferència.

  • Cap a una innovació responsable: els parcs científics com a motor de canvi. El projecte, subvencionat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, té l'objectiu de promoure la investigació i innovació responsables en el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec) per a, a partir d'ací, fer-la extensible a la resta de l'ecosistema valencià de la innovació. Així, s'ha dissenyat un pla d'accions dirigides a fomentar la incorporació de l'RRI en els processos d'innovació de les empreses d'Espaitec i incrementar així la seua competitivitat i internacionalització.

  • Comunicació per al desenvolupament de la recerca i innovació responsables: una experiència aplicada en biotecnologia contra l’Alzheimer (2018). El projecte porta al terreny aplicat el model de comunicació per al foment de l’RRI desenvolupat per un equip pluridisciplinari d’experts i expertes en ètica i en comunicació de la ciència de la Universitat Jaume I gràcies al suport de la FECYT. Així, el projecte comporta portar a la pràctica i donar continuïtat als estudis teòrics realitzats en 2016 i 2017 sobre el fenomen de l’RRI i l’impuls d’aquesta a través de la comunicació.

  • Estudi sobre el diàleg entre ciència i societat a Espanya: propostes per a avançar cap a l’RRI des de la comunicació (2017). El projecte realitzat amb finançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d’Economia i Competitivitat contribueix a un millor coneixement sobre l’estat de la cultura científica a Espanya des de la perspectiva de l’RRI a partir de l’anàlisi de les accions impulsades per les universitats i centres de recerca de cara a fomentar el diàleg ciència-societat. A partir de l’anàlisi es plantegen propostes de bones pràctiques per a incentivar-ho.
  • Estudi sobre la comunicació de la recerca i innovació responsables en les UCC+i: una proposta de model (2016). El projecte, finançat per la FECYT, analitza les accions de comunicació de la ciència desenvolupades per les UCC+i des de la perspectiva de les fortaleses i febleses quant a la comunicació de l’RRI i desenvolupa una proposta de model de comunicació ètica de l’RRI per a les UCC+i que permeta atendre els reptes i les demandes establides per la Unió Europea per a avançar cap a una recerca i una innovació més responsables.
 
Publicacions en obert
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions