UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic

Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic

04/06/2021 | OCIT

L’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) és el servei adscrit al vicerectorat d'Investigació i Transferència que promou i gestiona les activitats d’investigació i d’innovació tecnològica de la Universitat Jaume I en dues vessants:

  • Foment de la col·laboració Universitat-Empresa a través de la connexió entre els coneixements científics i tecnològics generats pels investigadors i les necessitats d’I+D+i de les empreses i organitzacions.
  • Suport a la participació dels grups d’investigació en els programes públics de finançament d’activitats d’I+D