Codi Ètic

20/01/2020 | RSU
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Codi Ètic de la Universitat Jaume I, aprovat pel Consell de Govern amb data 28 de juny de 2017, actualitza els valors que defineixen a l’UJI i que orienten la seua activitat en els següents: lideratge, respecte, inclusió, humanisme, innovació i responsabilitat. D’acord amb aquests valors, el document estableix les normes o estàndards mínims d’exigència que cal observar en el comportament de totes aquelles persones que formen part de la comunitat universitària. El Codi Ètic de l’UJI ha estat elaborat amb un doble procés de participació que ha implicat a més de 500 membres de la comunitat universitària. Amb la seua aprovació, l’UJI és la primera universitat en comptar amb un Codi Ètic que incorpora un sistema per garantir el seu compliment a través mecanismes de participació, seguiment, control i rendició de comptes.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social