UJI

Memòria d'RSU

Última modificació: 19/10/2016 | Font: RSU

Respondre davant de tots els grups d’interès implicats i afectats per l’activitat universitària no es pot fer de manera arbitrària. En l’actualitat, la majoria d’universitats, tant en l’àmbit estatal com en l'internacional, estan realitzant aquesta presentació pública de resultats utilitzant una metodologia específica anomenada Global Reporting Initiative (GRI), la darrera versió de la qual és el GRI4.

Aquesta metodologia exigeix informar dels compromisos que la universitat ha assumit -expressats en el codi ètic-, les seues polítiques i enfocaments de gestió, així com els indicadors concrets d’aquesta gestió i el procés de verificació d'aquests indicadors. La rellevància de la informació proporcionada ve definida per la participació de tots els grups d’interès en la seua elaboració.

L’objectiu del Pla de Responsabilitat Social de la Universitat Jaume I és presentar aquesta memòria al llarg de 2017 sobre els resultats de l’any 2016. A més, analitzarem la correspondència dels indicadors GRI amb els indicadors del Pacte Mundial de les Nacions Unides i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).