Declaració d'accessibilitat

31/08/2020 | URA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Presentació

El passat 5 de desembre de 2019 es va crear la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'UJI atenent al requeriment del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.  La Unitat té com a objectiu fonamental vetllar per l'accessibilitat de llocs web, app mòbils i exerceix, entre d'altres, els següents eixos de treball:

  • Coordinació i emissió de directrius sobre accessibilitat
  • Atenció als requeriments dels usuaris sobre temes d'accessibilitat
  • Coordinació de revisions periòdiques d'accessibilitat
  • Emissió d'informes d'accessibilitat anualment
  • Coordinació d'accions de sensibilització i formatives

A l'efecte d'aquest reial decret, s'entén per accessibilitat el conjunt de principis i tècniques que s'han de respectar en dissenyar, construir, mantenir i actualitzar els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils per a garantir la igualtat i la no-discriminació en l'accés de les persones usuàries, en particular de les persones amb discapacitat i de les persones majors.

Declaració d'accessibilitat

La Universitat Jaume I s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web i les seues aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica als llocs web del domini www.uji.es.

Preparació de la declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 8 de maig de 2020 després de la revisió de la pàgina principal per part del personal tècnic de la Universitat.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el nivell AA de les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web en la seua versió 2.1, a causa de les excepcions i la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació:

Contingut no accessible

El contingut no és totalment accessible pels següents motius:

  • La utilització d'un gestor de continguts (UPO) amb informació franquiciada i mantinguda per una gran quantitat d'usuaris i usuàries que actualitzen i generen continguts nous de forma que no es pot garantir al 100% que aquests continguts siguen conformes amb les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web 2.1. No obstant això, hem implementat eines de comprovació de l'accessibilitat que limiten la publicació de continguts no accessibles i que insten els usuaris i usuàries a corregir el contingut perquè siga accessible. A més, ens comprometem a revisar els continguts periòdicament i a solucionar els problemes que les persones usuàries ens notifiquen.
  • L'existència de continguts antics, en diferents formats, que es conserven com a repositoris.
  • L'existència de determinats continguts multimèdia que no compleixen el nivell AA d'accessibilitat perquè no inclouen subtítols o transcripció textual.

Propostes, suggeriments i consultes

Podeu fer propostes, suggeriments i sol·licitar informació en format accessible o comunicar qualsevol aspecte relacionat amb l'accessibilitat web o aplicacions per a dispositius mòbils de la Universitat Jaume I a través de qualsevol d'aquestes opcions:

 

Informació proporcionada per: Unitat Responsable d’Accessibilitat