UJI

Avaluació de l'activitat investigadora

Última modificació: 07/01/2019 | Font: SCP

El Vicerectorat d'Investigació i Transferència i el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat ha explicat en una reunió informativa la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador que contempla tres programes i inclou el nou sexenni de transferència de coneixement i innovació.

Document explicatiu de la convocatòria (en pdf)

La data límit de presentació de sol·licituds és el 18 de gener de 2019. Més informació en la pàgina: https://www.uji.es/com/investigacio/base/recursos/sexennis-investigacio/

 

Estructura investigadora
Recursos d'investigació
Transferència tecnològica
Gestió de la investigació
Notícies #CiènciaUJI
Espaitec
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions