Servei d'Experimentació Animal

04/10/2023 | SEA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Servei d'Experimentació Animal (SEA) ha estat creat sota les directrius marcades per la normativa vigent, tant en les característiques de les instal·lacions, com pel que fa al manteniment i treball d'experimentació amb animals. El servei està a disposició no només per a membres de la comunitat universitària sinó també per a altres empreses públiques o privades que ho requerisquen.

La finalitat del servei és proporcionar les condicions òptimes de treball experimental i docent al personal investigador que ho sol·licite, procurant participar de forma activa en la qualitat dels resultats obtinguts gràcies al manteniment de les condicions d'estabulació d'animals i de les sales i laboratoris on es desenvolupen els procediments. El Servei vetlla en tot moment pel benestar animal sota el compliment del RD 53/2013, d'1 de febrer, pel qual es regula les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

El Servei d'Experimentació Animal està autoritzat per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana amb el número de registre oficial ES120400001002.

La Universitat Jaume I s'ha adherit a l'Acord de Transparència en Experimentació Animal, promogut des de la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE), amb la col·laboració de l'Associació Europea per a la Recerca Animal (EARA) i llançat el 20 de setembre de 2016.

Som conscients que la recerca animal té un paper fonamental en el coneixement dels mecanismes biològics que estan involucrats en les malalties i en el desenvolupament de tractaments mèdics. Sense l'ús d'animals no disposaríem de la majoria de les medicines, antibiòtics, bovines i tècniques quirúrgiques que s'apliquen en medicina humana i veterinària.

Una part del treball científic que es realitza a la Universitat Jaume I i que contribueix a la millora de la vida de les persones és gràcies a la utilització d'animals.

El benestar dels animals d'experimentació és un tema fonamental per a la Universitat Jaume I, així com ho és l'estricte respecte i compliment de la legislació vigent sobre protecció d'animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent-hi la docència. El nostre objectiu és aconseguir els més alts estàndards de benestar animal, no solament des del punt de la responsabilitat moral sobre aquests, sinó també perquè no es podria aconseguir ciència de qualitat sense benestar animal. La nostra experimentació animal compleix els estàndards legals i és revisada per un comitè ètic d'experimentació animal, que promou l'ús de mètodes alternatius, la reducció del nombre d'animals utilitzats, i el refinament dels procediments experimentals. Cap projecte de recerca que requerisca l'ús d'animals pot començar sense la preceptiva avaluació ètica i l'autorització final per part de la respectiva autoritat competent.

La Universitat Jaume I s'ocupa de garantir també que tant el personal que té cura dels animals com els investigadors i investigadores involucrats en experimentació compten amb la formació i coneixements necessaris, i es compromet a proporcionar els recursos necessaris per al correcte manteniment dels animals d'experimentació pel que fa a instal·lacions, manutenció, benestar i atenció veterinària.

Contacte

Telèfon: 964387617
Adreça electrònica: animalario@uji.es

Informació proporcionada per: Servei d'Experimentació Animal