UJI

Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors

26/01/2021 | OPAQ

hrs4r

El 12 d'agost de 2020 la Comissió Europea ha concedit a la Universitat Jaume I l'acreditació de qualitat “HR Excellence in Research (hrs4r)”. 

La Comissió Europea reconeix amb aquesta distinció a les institucions que, mitjançant el disseny singularitzat d'una estratègia d'apropament, alineen les seues polítiques de recursos humans amb els 40 principis de la Carta Europea de l'Investigador i Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors. 

Amb la implementació d’aquests principis, l’UJI es compromet a promoure un entorn laboral estimulant i favorable per a la realització de l’activitat investigadora i a garantir procediments transparents i basats en els mèrits per a la contractació i avaluació del personal investigador.

L’estratègia hrs4r a la Universitat Jaume I és la pedra angular que sustenta la millora continua dels processos i procediments en l’àmbit de la investigació. Així, durant els propers dos anys, s’anirà desplegant el pla d’acció, que es concreta en quinze accions. Entre aquestes actuacions figuren la necessitat d’apropar els resultats de la recerca a la societat, enfortint les estructures en l’àmbit de la innovació i la transferència del coneixement i la revisió de les polítiques de contractació per a permetre la captació i retenció de talent investigador.