Cap a una innovació responsable: els parcs científics com a motor de canvi

03/07/2018 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Títol: Cap a una innovació responsable: els parcs científics com a motor de canvi

Convocatòria: subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana 2017

Data d'inici del període d'execució: 1 de juliol de 2018

Data final del període d'execució: 31 de desembre de 2018

Codi projecte: PPC/2018/034

Quantia concedida: 20.000 euros

 

RESUM DEL PROJECTE

El projecte «Cap a una innovació responsable: els parcs científics com a motor de canvi» té l'objectiu de promoure la investigació i innovació responsables (RRI per les sigles en anglès) al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec) per a, a partir d'ací, fer-la extensible a la resta de l'ecosistema valencià de la innovació.

Per a aconseguir aquest objectiu, s'ha dissenyat un pla d'accions dirigides a fomentar la incorporació de l'RRI en els processos d'innovació de les empreses d'Espaitec i incrementar així la seua competitivitat i internacionalització, sempre des de la perspectiva de la comunicació, l'ètica i la gestió de la responsabilitat social i en línia amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), especialment en relació amb aspectes com la governança i la implicació ciutadana.

 

JUSTIFICACIÓ

La Declaració de Roma sobre RRI a Europa fa una crida a totes les institucions europees, als estats membres i a les seues organitzacions, empreses i societats civils per a situar l'RRI com a objectiu central de totes les polítiques i activitats pertinents. En aquest sentit, la Declaració destaca que la participació primerenca i contínua de tots els interessats és essencial per a una innovació sostenible, desitjable i acceptable, i assenyala que l'excel·lència en l'actualitat és més que descobriments innovadors: inclou l'obertura, la responsabilitat i la coproducció del coneixement. La convocatòria Horitzó 2020 reclama l'RRI com una activitat transversal al procés investigador, integrant-la en l'acció «Ciència amb i per a la societat». Així, es planteja com a necessari que tots els actors implicats treballen junts amb l'objectiu que els resultats aconseguits coincidisquen amb els valors, necessitats i expectatives de la societat.

En aquest sentit, els parcs científics, com a espais generadors d'innovació i integració entre la recerca dels campus universitaris i el teixit productiu i empresarial, juguen un paper essencial en la implementació i aplicació pràctica d'aquest paradigma demanat des de la Unió Europea. Així, resulta necessari que l'ecosistema de parcs científics integre la perspectiva de l'RRI en els seus processos de recerca i innovació, de manera que aquesta perspectiva no siga exclusiva de l'àmbit acadèmic, sinó també de la recerca i innovació que es desenvolupen en les empreses, tal com planteja el present projecte per al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I. Aquesta experiència pionera servirà, per tant, per a situar Espaitec com a centre de referència i punt de transferència de l'RRI, tant a escala de la xarxa de parcs científics com d'altres centres d'innovació i teixit empresarial de l'entorn autonòmic.

Això situaria els parcs científics i l'ecosistema valencià de la innovació en el seu conjunt a l'avantguarda en el desenvolupament de l'RRI, un concepte en auge que les polítiques científiques nacionals i internacionals situen com un dels principals reptes del sistema d'innovació i ciència.

 

OBJECTIUS

La iniciativa «Cap a una innovació responsable: els parcs científics com a motor de canvi» s'articula en tres fases:

 • Sensibilització i formació en RRI: en aquesta primera fase es donarà a conèixer a les empreses d'Espaitec en què consisteix la investigació i innovació responsables, la seua rellevància en l'àmbit internacional i els avantatges que aporta la integració d'aquest paradigma en els processos d'innovació. En concret, es realitzaran cursos i dinàmiques participatives perquè les empreses d'Espaitec interioritzen el concepte d'RRI i les possibilitats que ofereix, especialment amb vista a la seua participació en projectes europeus.
 • Anàlisi i implementació en les empreses: la segona etapa tindrà com a objectiu aplicar de forma pràctica les claus d'aquest concepte en les empreses participants en el projecte. Per a això, es realitzaran accions de deliberació i participació amb diferents grups d'interès com són la societat, els investigadors, l'administració, etc. Entre aquestes accions, es faran grups de discussió, taules obertes de debats i accions en línia.
 • Fent extensible l'RRI a partir de l'experiència: aquesta última fase inclourà una jornada de transferència dels resultats per part de les empreses participants a agents del sector innovador; una guia de bones pràctiques en línia i en obert; la difusió de les conclusions en fòrums d'experts i també a la societat en conjunt. En definitiva, se cercarà desenvolupar accions que servisquen d'orientació a futures empreses del Parc, altres entorns d'innovació i emprenedors per a integrar-hi l'RRI i els seus beneficis econòmics, socials i ambientals.

 

RESULTATS ESPERATS

Els resultats i productes que s'espera aconseguir a través del projecte són:

 • Implantació d'un model de comunicació per a l’RRI que té com a base conceptes ètics lligats a la democràcia deliberativa i la ciutadania activa.
 • Anàlisi de les diferents fases establides en el model de comunicació ètica de l’RRI a través del seu desenvolupament aplicat i estudi dels problemes, avantatges i inconvenients.
 • Formació i sensibilització sobre RRI als parcs científics i les seues empreses vinculades.
 • Publicació d'una guia de bones pràctiques disponible en línia i en obert.
 • Publicació de resultats en revistes de recerca.
 • Presentació en congressos nacionals o internacionals.
 • Jornada de transferència de resultats al sector empresarial i emprenedor.
 • III Jornada sobre l’RRI a la Universitat Jaume I.
 • Elaboració de productes informatius per a la difusió de resultats.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions