UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Servei de Comunicació i Publicacions

Servei de Comunicació i Publicacions

25/04/2018 | SCP

Imatge recurs

El Servei de Comunicació i Publicacions (SCP) és l'òrgan professional responsable de la gestió de la imatge i la comunicació de la Universitat Jaume I. L'SCP desenvolupa activitats de difusió i projecció institucional mitjançant la comunicació corporativa, les relacions amb els mitjans de comunicació, les xarxes socials, la promoció dels estudis, el patrocini i mecenatge, i la producció editorial i audiovisual.


Contacte

Servei de Comunicació i Publicacions. Universitat Jaume I
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals. Campus del Riu Sec
12071 - Castelló de la Plana
Tel.: +34 964728833 - Fax: +34 964728832
Adreça electrònica: comunicacio@uji.es