Experiències en innovació responsable: una oportunitat per als parcs científics valencians

13/09/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Títol: Experiències en innovació responsable: una oportunitat per als parcs científics valencians

Convocatòria: subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana 2018

Data d'inici del període d'execució: 1 de abril de 2019

Data final del període d'execució: 31 de desembre de 2019

Codi projecte: PPC/2019/A/022

Quantia concedida: 20.000 euros

RESUM DEL PROJECTE

El projecte «Experiències en innovació responsable: una oportunitat per als parcs científics valencians» té l'objectiu de traslladar a la Xarxa de Parcs Científics Valencians (REPCV), conformada pels parcs científics i tecnològics de les universitats públiques valencianes, les oportunitats d'aplicar la Investigació i Innovació Responsables (RRI per les seues sigles en anglés) en els processos d'innovació de les empreses a partir de l'experiència realitzada al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec).

Aquesta proposta dóna continuïtat al projecte «Cap a una innovació responsable: els parcs científics com a motor de canvi», impulsada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport dins de les subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics en la convocatòria de 2017.

 

JUSTIFICACIÓ

La perspectiva de la investigació i innovació responsables (RRI) suposa un canvi de paradigma respecte a la forma de gestionar els processos de ciència i tecnologia que sorgeix vinculada a altres corrents com la cocreación, els livinglabs, la ciència ciutadana, l'aprenentatge servei, el coneixement obert o la intel·ligència col·lectiva. Es tracta d'un concepte que en els últims anys s'ha consolidat com un aspecte central i transversal en les polítiques de ciència i innovació europees, incloent-se com un requisit transversal del programa Horitzó 2020 el qual compta a més amb un apartat específic denominat «Ciència amb i per a la Societat» (SwafS).

En aquests anys el concepte de RRI s'ha desenvolupat especialment en l'àmbit acadèmic així com en la investigació finançada amb fons públics i la generació de recomanacions per a polítiques d'investigació. No obstant això, el vessant més pràctic de la RRI, és a dir, la seua implementació en les empreses encara està en una fase emergent. A més, el concepte de RRI també es vincula amb les polítiques de bon govern, transparència, sostenibilitat i participació ciutadana impulsades per la Generalitat Valenciana.

Els parcs científics i tecnològics, com a motor dels processos innovació i desenvolupament, tenen un paper clau en la implantació d'aquesta perspectiva dirigida a aconseguir avanços més sostenibles, transparents, socialment desitjables i alineats amb els valors de la societat. Així, la proximitat dels parcs a l'àmbit universitari i investigador els fa especialment idonis per a traslladar el model de la RRI al teixit empresarial.

OBJECTIUS

La iniciativa «Experiències en innovació responsable: una oportunitat per als parcs científics valencians» s'articula en tres fases:

 • Anàlisi i seguiment de les empreses d'Espaitec: en aquesta primera fase es realitzarà un estudi de situació de les empreses participants en l'experiència pilot del projecte «Cap a una innovació responsable: els parcs científics com a motor de canvi» per a així determinar la repercussió que ha tingut a més llarg termini el procés de diàleg establit amb els grups d'interés amb la finalitat d'alinear els seus processos d'innovació a les expectatives d'aquests. D'aquesta manera, es podran extraure els principals avantatges obtinguts i els possibles inconvenients que hagen pogut sorgir durant el procés. L'objectiu és determinar pràctiques inspiradores en RRI per a l'entorn empresarial.
 • Elaboració de material formatiu i disseny de pràctiques inspiradores: la segona etapa tindrà com a objectiu el desenvolupament de materials de formació per a treballar els diferents conceptes de la RRI als parcs científics i tecnològics. Així mateix, es treballarà amb les empreses de la fase anterior en els materials necessaris per a la difusió del seu cas concret com a experiència inspiradora en RRI. També es durà a terme la gestió i coordinació amb els parcs de la xarxa REPCV de les diferents jornades que es realitzaran en la tercera fase.

 • Formació en RRI i transferència de resultats a la REPCV: aquesta última fase es desenvoluparà als parcs científics i tecnològics de les universitats públiques valencianes. Concretament, es realitzarà una jornada en cada parc de la xarxa que inclourà un taller formatiu sobre RRI dirigit a les empreses amb els materials elaborats en la segona fase, una presentació dels resultats obtinguts d'aplicar un protocol de comunicació per a la RRI en les empreses de Espaitec i la difusió de pràctiques inspiradores per part de les pròpies empreses que van participar en l'experiència pilot. Finalment, es realitzarà una enquesta sobre la percepció de la RRI en aquests parcs científics amb la finalitat de realitzar una anàlisi comparativa respecte a les empreses de Espaitec que van participar en el projecte pilot.

 

RESULTATS ESPERATS

Els resultats i productes que s'espera aconseguir a través del projecte són:

 • Anàlisi de l'impacte de la integració de la RRI en les empreses participants.
 • Materials formatius d'RRI dirigits a empreses accessibles en obert.
 • Identificació d'experiències inspiradores en RRI.
 • Formació i sensibilització sobre RRI als parcs científics i les seues empreses vinculades.
 • Anàlisi comparativa de la percepció de la RRI de les empreses participants en el projecte anterior i les empreses dels diferents parcs valencians.
 • Publicació de resultats en revistes de recerca.
 • Presentació en congressos nacionals o internacionals.
 • Elaboració de productes informatius per a la difusió de resultats.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions