Estratègia i qualitat

Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Edifici de Rectorat plaestrategic index

Pla estratègic de l'UJI

Pla d'Acció de Govern de la Universitat Jaume I 2019-2022, aprovat pel Consell de Govern de l'UJI el 21 de juny de 2019 i pel Consell Social de l'UJI el 19 de juliol de 2019.

Recurs d'imatge visio index

Missió, visió i valors de l'UJI

Definició de la missió, visió i valors de la Universitat Jaume I

Recurs d'imatge plans index

Plans i projectes institucionals

Plans, programes i projectes prioritaris per a la Universitat Jaume I

Línies de govern i línies pressupostàries anuals linies index

Línies de govern de l'UJI i línies pressupostàries anuals

Línies de govern i línies pressupostàries anuals

Premis i distincions distincions index

Premis i distincions

Segells d'excel·lència europea, certificats de qualitat, certificats de gestió ambiental, altres premis i esments, rànquings

Recurs d'imatge qualitat index

Qualitat

Consulta la declaració de política de qualitat universitària de l'UJI