UJI

Jornades RSUJI

Última modificació: 20/06/2017 | Font: RSU

La Universitat Jaume I organitza amb caràcter anual unes jornades de dedicades a la responsabilitat social a les universitats, amb una especial atenció a la gestió de la recerca i innovació responsables (RRI per les seues sigles en anglès).

Les jornades estan promogudes pel Comissionat del Rector per a la Responsabilitat Social Universitària i el Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I, i compten amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.