Formació Transversal: curs 17/18

Última modificació: 06/02/2018 | Font: Escola de Doctorat

El període d'inscripció als cursos 14100.03, 14100.08 I 14100.14 romandrà obert des del 15 fins el 21 de novembre de 2017. Per a la resta de cursos  des del 17 fins al 30 de novembre de 2017. L'alumnat podrà acreditar fins a un màxim de 150 hores de formació transversal abans del dipòsit de la tesi (consulteu els màxims acreditables en la web de cada programa de doctorat). Alguns del cursos poden exigir requisits d'accés.

 

 

 

 

L'oferta per al curs acadèmic 2017/2018 es concreta en:

CURSOS PRESENCIALS

14100.14 Recerca i Innovació Responsable (RRI): projectes de doctorat (preinscripció del 15 fins al 21 de novembre)

 • Perfil: tots els doctorands i doctorandes
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: 23 de novembre i 13 de desembre de 2017
 • Hores computables: 25 hores amb avaluació superada. Els dies 29 i 30 de novembre es realitzen les jornades «Noves perspectives en la gestió de la responsabilitat social en les universitats». La inscripció és gratuïta. L’assitència a estes jornades es contarà com a 15 hores addicionals.
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 40 places
 • Idiomes d’impartició: Castellà/Valencià. Material sols disponible en Anglés.  

14100.03-p Seguretat i Salut en les Tasques d'Investigació (preinscripció del 15 fins al 21 de novembre)

 • Perfil: doctorands i doctorandes de nou ingrés
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: 28 de novembre de 2017
 • Hores computables: 15 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 50 places
 • Idioma de impartició: Castellà

14100.08 Curs Bàsic d’Anàlisi de Dades amb Programari SPSS  (preinscripció del 15 fins al 21 de novembre)

 • Perfil: tots els doctorands i doctorandes
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: 29 i 30 de novembre i 1 de desembre de 2017
 • Hores computables: 25 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 30 places
 • Idioma de impartició: Castellà

14100.02-p Comunicació, Difusió i Divulgacio de la Investigacio

 • Perfil: doctorands i doctorandes de nou ingrés
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: 4 de desembre de 2017
 • Hores computables: 25 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 40 places
 • Idiomes de impartició: Castellà/Valencià

14100.16. Propietat industrial i intel.lectual i transferència de tecnologia

 • Perfil: doctorands i doctorandes de segona anualitat o posterior
 • Requisits: estudiantat de les àrees de ciències experimentals, enginyeria i ciències de la salut
 • Dates: 13 de desembre de 2017
 • Hores computables: 15 hores amb taller realitzat
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 30 places
 • Idioma de impartició: Castellà

14100.01-p Recursos Bibliogràfics per a la Investigació i Coneixement Obert

 • Perfil: doctorands i doctorandes de nou ingrés
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: 15 al 18 de gener de 2018
 • Hores computables: 50 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 50 places
 • Idioma de impartició: Castellà

 

14100.12 Qüestions deontològics en la recerca: Tractament de dades, Comissió Deontològica i Comitè de Benestar animal

 

 • Perfil: tots els doctorands i doctorandes
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: 19 de gener de 2018
 • Hores computables: 5 hores per assistència a les classes. Addicionalment, s'acreditaran 15 hores amb avaluació superada si es realitza el Taller de Preparació d'una Proposta per a la Comissió Deontològica.
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 100 places (20 per al taller)
 • Idiomes d’impartició: Castellà/Valencià.

14100.06. Metodologies i tècniques d’investigació social aplicades a la recerca

 • Perfil: doctorands i doctorandes de nou ingrés
 • Requisits: estudiantat de les àrees de arts i humanitats, ciències socials i jurídiques i ciències de la salut
 • Dates: 22 al 31 de gener de 2018
 • Hores computables: 60 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 30 places presencials
 • Idioma de impartició: Valencià

14100.09 Anàlisi de Dades amb Programari SPSS: Comparació de mitges

 • Perfil: tots els doctorands i doctorandes
 • Requisits: Coneixement d'Estadística Bàsica
 • Dates: 5, 6 i 8 de febrer de 2018
 • Hores computables: 40 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 30 places
 • Idioma de impartició: Castellà

14100.11-p Investigació i Perspectiva de Gènere

 • Perfil:  tots els doctorands i doctorandes
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: 8, 12 i 27 de febrer de 2018
 • Hores computables: 25 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: semipresencial
 • Oferta de places: 50 places
 • Idioma de impartició: Castellà

 

14100.10 Carrera Investigadora

 • Perfil: doctorands i doctorandes de segona anualitat i posterior
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: 13 i 14 febrer de 2018
 • Hores computables: 15 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 100 places
 • Idioma de impartició: Castellà

14100.05 English for Research: Articles and Presentations of Research Results

 • Perfil: doctorands i doctorandes de segona anualitat o posterior
 • Requisits: Acreditar nivell d'anglès B2
 • Dates: 12, 14, 21, 26, 28 de març i 9, 11, 16 d’abril de 2018
 • Hores computables: 50 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 15 places
 • Idioma d’impartició: Anglès

14100.04 Presentacions Efectives per a Resultats d'Investigació

 • Perfil: doctorands i doctorandes de nou ingrés
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: 10 i 13 d’abril de 2018 
 • Hores computables: 25 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 20 places
 • Idioma de impartició: Castellà

14100.15 Anàlisi de Dades amb Programari SPSS: Regressió

 • Perfil: tots els doctorands i doctorandes
 • Requisits: Coneixement d'Estadística Bàsica
 • Dates: 17, 19 i 20 d’abril de 2018
 • Hores computables: 40 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 30 places
 • Idioma de impartició: Castellà

14100.07 Iniciació a la Creació de Startups Innnovadores

 • Perfil: doctorands i doctorandes de segona anualitat o posterior
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: del 21 al 25 de maig de 2018
 • Hores computables: 40 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 20 places
 • Idioma de impartició: Castellà

 


14100.13 Instrumentació per a la Investigació en Ciència i Tecnologia 

 • Perfil: tots els doctorands i doctorandes
 • Requisits: estudiantat de les àrees de ciències experimentals, enginyeria i ciències de la salut
 • Dates: del 7 al 11 de maig de 2018
 • Hores computables: 55 amb avaluació superada
 • Modalitat: presencial
 • Oferta de places: 30 places
 • Idiomes de impartició: Castellà/Valencià

 

CURSOS ENLINIA.

14100.03-d Seguretat i Salut en les Tasques d'Investigació (modalitat a distància) (preinscripció del 15 fins al 21 de novembre)

 • Perfil: doctorands i doctorandes de nou ingrés
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: Material en aula virtual a partir del 4 de desembre de 2017
 • Hores computables: 10 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: a distancia
 • Oferta de places: 100 places
 • Idioma de impartició: Castellà

14100.01-d Recursos Bibliogràfics per a la Investigació i Coneixement Obert (modalitat a distància)

 • Perfil: doctorands i doctorandes de nou ingrés
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: Material en aula virtual a partir del 24 de gener 2018
 • Hores computables: 30 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: a distància
 • Oferta de places: 100 places
 • Idioma de impartició: Castellà

14100.02-d Comunicació, Difusió i Divulgacio de la Investigacio

 • Perfil: doctorands i doctorandes de nou ingrés
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: Material en aula virtual a partir del 11 de desembre de 2017
 • Hores computables: 15 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: a distància
 • Oferta de places: 110 places
 • Idiomes de impartició: Castellà/Valencià

14100.11-d Investigació i Perspectiva de Gènere (modalitat a distància)

 • Perfil: tots els doctorands i doctorandes
 • Requisits: Sense requisits
 • Dates: Material en aula virtual a partir de 12 de febrer de 2018
 • Hores computables: 15 hores amb avaluació superada
 • Modalitat: a distància
 • Oferta de places: 75 places
 • Idioma de impartició: Castellà
Informació proporcionada per: Escola de Doctorat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16