UJI
  • UJI
  • Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors

Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors

04/03/2020 | OPAQ

Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R)

La Comissió Europea reconeix amb l'acreditació de qualitat “HR Excellence in Research” a les institucions que, mitjançant el disseny singularitzat d'una estratègia d'apropament, alineen les seues polítiques de recursos humans amb els 40 principis de la Carta Europea de l'Investigador i Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors. A data de febrer de 2020, 507 organitzacions europees, entre les quals es troben 107 institucions espanyoles, han aconseguit aquest segell.

L'estratègia HRS4R és un compromís a llarg termini que cobreix un període temporal de molts anys, incloent-hi esforços i l'assignació de recursos humans i materials i, sens dubte, tan sols té sentit si tenim la complicitat de tota la comunitat investigadora amb independència de la naturalesa del lloc de treball (qualsevol tipus de contracte, salari, beca, contractat a través d'un ajut, etc.).