UJI

Investigació i innovació

18/05/2020 | INVEST

La investigació reprén gradualment la presencialitat

La Universitat Jaume I de Castelló reprèn gradualment les activitats presencials d’investigació que resulten imprescindibles, encara que, amb caràcter general l'opció de teletreball haurà d'aplicar-se allí on siga possible i per al personal pertanyent als col·lectius vulnerables. Les persones responsables dels instituts i grups d'investigació en els quals s’hagen de fer tasques presencials han de preparar un pla de treball que garantisca que es compleixen les mesures dictades per les autoritats sanitàries competents, els protocols de treball i l’adequació a les noves situacions que puguen anar sorgint. Els plans es podran implementar des de dimecres 20 de maig.

Aquest pla haurà de remetre’s per correu electrònic a l’OGPM. Amb el vistiplau dels vicerectorats d’Investigació i Transferència,i Campus i Vida Saludable, l’OPGM respondrà amb l’autorització per a implementar el pla de treball o amb la sol·licitud de modificacions i/o aclariments. Es contempla el retorn gradual de l'activitat presencial en el Servei Central d’Instrumentació Científica i en el Servei d’Experimentació Animal, encara que amb restriccions per als usuaris.

Investigació i innovació

El personal investigador castellonenc ha presentat 23 projectes en convocatòries competitives en l’àmbit regional i nacional.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència