UJI
  • UJI
  • Investigació i innovació

Investigació i innovació

02/09/2020 | INVEST

UJI investiga

La Universitat Jaume I és una universitat jove que té com a missió fer avançar el coneixement desenvolupant una investigació de qualitat que arribe a la societat i que siga capaç d'atraure talent investigador i finançament extern. Des de 1991, la Universitat Jaume I ha demostrat una reputació de serietat i rellevància científica que li ha portat a situar-se en el tram 601-700 d'entre les millors universitats del món segons el rànquing de Shanghai de l'any 2020 i en el selectiu grup de les millors universitats jóvens del món segons el Young University Ranking 2020 de Times Higher Education (THE).

D'altra banda, el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I constitueix un entorn singular que permet la interacció entre empreses i grups d'investigació, propiciant programes en l'àmbit de la transferència de coneixement, la innovació i l'emprenedoria. Aquesta pàgina web es configura com una finestra a partir de la qual podreu conèixer la nostra investigació. També pretén ser un portal des del qual volem facilitar l'activitat del nostre personal investigador.   

 
Investigació i innovació

El personal investigador castellonenc ha presentat 23 projectes en convocatòries competitives en l’àmbit regional i nacional.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència