UJI

Investigació i innovació

22/11/2019 | INVEST

La Universitat Jaume I és una universitat jove que té com a missió fer avançar el coneixement desenvolupant una investigació de qualitat que arribe a la societat i que siga capaç d'atraure talent investigador i finançament extern. Des de 1991, la Universitat Jaume I ha demostrat una reputació de serietat i rellevància científica que li ha portat a situar-se entre les 600 millors universitats del món segons el rànquing de Shanghai de l'any 2019 i en el selectiu grup de les millors universitats  jóvens del món segons el Young University Ranking 2019 de Times Higher Education (THE).

D'altra banda, el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I constitueix un entorn singular que permet la interacció entre empreses i grups d'investigació, propiciant programes en l'àmbit de la innovació i l'emprenedoria. Aquesta pàgina web es configura com una finestra a partir de la qual podreu conèixer la nostra investigació. També pretén ser un portal des del qual volem facilitar l'activitat del nostre personal investigador.                                               

 

Investigació i innovació
Estratègia de recursos humans per al personal investigador (HRS4R)

La UJI ha començat a alinear la política de recursos humans en investigació amb els 40 principis de la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació de Personal Investigador

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència