investigacio grupsinvestigacio investigacio

Grups d'investigació

A través d’aquest web es pot accedir a la informació actualitzada sobre l'activitat i producció científica i tecnològica dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I. Podeu sol·licitar més informació o una entrevista, posant-vos en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: ocit@uji.es

D'altra banda, a través de la recerca la Universitat Jaume I també assumeix la seua responsabilitat en la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per aquest motiu, facilitem l'accés a grups de recerca alineats amb els ODS.

Àrees d'aplicació