Persones matriculades 14.343
Persones matriculades
Opcions d’estudis 151
Títols oferits
Captació de recursos per a investigació 15 M€
Captació de recursos
per a investigació
Anys formant +30
Anys formant

Una de les

700 millors universitats
del món
Rànquing de Shanghai

En el top

4,5% de les millors institucions
d'educació superior del món
Center for World University Rankings

Una de les

350 millors universitats del
món de menys de 50 anys
Times Higher Education
L'UJI en els rànquings

Investigació

La Universitat Jaume I és una universitat jove que té com a missió fer avançar el coneixement desenvolupant una investigació de qualitat que arribe a la societat i que siga capaç d'atraure talent investigador i finançament extern.

Més informació
Recurs d'imatge investigacio investigacio

Vida saludable

La Universitat Jaume I és una institució compromesa amb la promoció de la salut i el benestar, que fomenta estils de vida saludables per a tota la comunitat universitària. A més, estableix vincles entre la recerca, la docència i la promoció de la salut, impulsant un enfocament integral i holístic.

Més informació
01 oct

Exposició | EL PAS DEL TEMPS A LA FONT DE LLAVES de Lluís Ibàñez

01 oct

| CINEMA | Toro salvaje - Raging Bull

02 oct

Jornada: «La salut mental: un nou desafiament de les cultures per a la pau»

02 oct

«El treball, el cinema i els drets humans»

01 oct

Exposició | GRAFFITI de Antonio M. Xoubanova

03 oct

Jornada sobre Transparència i Qualitat Democràtica