UJI
 • UJI
 • Contacta amb l'UJI

Contacta amb l'UJI

Última modificació: 10/12/2020 | Font: SCP

Directori

Accés al Directori Institucional de l'UJI on podreu cercar informació sobre persones i entitats (centres, departaments, serveis, etc.) de la Universitat Jaume I.

Telèfons d'interès

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre)

 • Informació:
  • Matins (de 9 a 14 h) Telèfon: 964 728080
  • Vesprades (de 16 a 20 h) Telèfon: 964 728080
  Centraleta: 964 728 000 (de 8 a 21 h) 
 • Registre: 964 729 431

Serveis i Oficines

 • Servei de Gestió de la Docència i Estudiants: 964 728080
 • Servei de Comunicació i Publicacions: 964 728 833
 • Servei d’Informàtica: 964 729 099
 • Servei de Llengües i Terminologia: 964 728 881
 • Oficina d'Estudis. Administració d'estudis propis: 964 387 230
 • Biblioteca: 964 728 761 / 964 728 762
 • Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat: 964 729 390
 • Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic: 964 38 74 80
 • Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques: 964 387 072 / 066
 • Oficina de Relacions Internacionals: 964 387 063
 • Servei d’Activitats Socioculturals: 964 728 870
 • Servei d'Esports
  • Zona a l'aire lliure (oficines centrals): 964 728 804  
  • Pavelló poliesportiu: 964 729 314 / 315 
  • Zona de raquetes: 964 387 051 
  • Piscina: 964 387 704

Deganats i Direccions

 • Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials: 964 729 814
 • Degantat de la Facultat de Ciencies Juridiques i Econòmiques: 964 728 521
 • Deganat de la Facultat de Ciències de la Salut: 964 387 721
 • Direcció de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: 964 728 452
 • Direcció de l’Escola de Doctorat  964 387237

Consergeries

 • Consergeria de l’edifici de Rectorat: 964 728 839
 • Consergeria de la Facultat de Ciències Humanes i Socials: 964 729 846
 • Consergeria de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: 964 728 501
 • Consergeria de la Facultat de Ciències de la Salut: 964 387 800
 • Consergeria de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: 964 728 434
 • Consergeria de l’edifici del Consell Social i Postgrau: 964 387231

Altres

 • Sindicatura de Greuges: 964 728 861
 • Consell de l'Estudiantat: 964 729 360
 • Programa d'Antics Alumnes de l'UJI (Programa AlumniSAUJI): 964 387 990 / 991 i 964 728 930
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions