Mesurament de resultats

09/05/2024 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En este apartat es mostren els informes de medició de resultats que s'elaboren en l'OPAQ ordenats per any natural o curs acadèmic, segons corresponga en cada cas. S'ha de tindre en compte que alguns informes són de caràcter biennal i que ací només es proporciona l'última edició de cada un d'ells. Els informes d'edicions anteriors poden sol·licitar-se per mail a opaq@uji.es

INDEX DE CONTINGUTS:

 

Guia per a sol·licitar el suport de l'OPAQ en la realització d'enquestes


 

Processos institucionals mesurats per any natural

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

 

Processos institucionals mesurats per curs acadèmic

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

 

Altres processos de mesurament

Any natural