Mesurament de resultats

21/10/2021 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En este apartat es mostren els informes de medició de resultats que s'elaboren en l'OPAQ ordenats per any natural o curs acadèmic, segons corresponga en cada cas. S'ha de tindre en compte que alguns informes són de caràcter biennal i que ací només es proporciona l'última edició de cada un d'ells. Els informes d'edicions anteriors poden sol·licitar-se per mail a opaq@uji.es

Procediment general per a la gestió d'enquestes des de l'OPAQ

 

Resultats per any natural

2020

2019

2018

2016

Resultats per curs acadèmic

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15