Memòries de curs

28/12/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cada any, els membres de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ), elaboren un breu resum dels aspectes més rellevants de la seua activitat, d’aquelles que donen continuïtat a la labor realitzada en anys anteriors així com dels nous processos que s’enceten per tal d’adaptar-se als nous reptes i a les oportunitats de millora que es van generant cada curs acadèmic.

La finalitat d’aquestes memòries acadèmiques és informar a la comunitat universitària i a la societat en general de la gestió que la institució ha realitzat en tots els temes que concerneixen la qualitat universitària. Així mateix, aquestes memòries permeten retre compte dels compromisos adquirits amb els grups d’interès així com també fer una comparació i un seguiment dels resultats obtinguts en matèria de qualitat. Amb aquest objectiu, anualment es fan públiques en la web pròpia de l’OPAQ.

* Per a obrir i imprimir els documents en format PDF, cal tenir instal·lat a l'ordinador el programa Adobe(R) Acrobat(R) Reader 5