UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat

Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat

08/02/2021 | OPAQ

Declaració de política de qualitat

Ser una universitat excel·lent en l'àmbit de la docència, investigació i gestió, d'acord amb la filosofia de qualitat total, i més concretament, d'acord amb els criteris establerts pel model europeu d'excel·lència, amb la finalitat d'abastar la satisfacció de la societat mitjançant els diferents serveis que ofereix. Així mateix, la Universitat utilitzarà els mètodes adequats per a millorar contínuament el sistema de gestió de la qualitat.