Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat

05/07/2021 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Declaració de política de qualitat

Ser una universitat excel·lent en l'àmbit de la docència, la recerca, la transferència i la gestió (d'acord amb la filosofia de la qualitat total), per tal d'aconseguir la satisfacció dels seus grups d'interès a través dels recursos tècnics, econòmics i humans de què disposa. A més, la Universitat estableix mecanismes per a prevenir tant la intolerància com la discriminació entre el seu personal (PAS, PDI) i l’estudiantat, així com el frau acadèmic, i garantir en tot moment la llibertat acadèmica i el comportament ètic de la comunitat universitària. De la mateixa manera, la Universitat està compromesa amb la millora contínua i la promoció de bones pràctiques de qualitat, especialment del seu sistema d’assegurament intern de qualitat que serà revisat i actualitzat periòdicament.

(Aprovada en el Consell de direcció celebrat el 25 de maig de 2021)
 
 
Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ)
Edifici de Rectorat.  Av. de Vicent Sos Baynat s/n 12071 Castelló de la Plana
Tel. +34 964 728 894 - Adreça electrònica: opaq@uji.es