Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat OPAQ

29/11/2021 | 01/02/2022 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) és la unitat encarregada de facilitar a la comunitat universitària els mètodes més adequats per a millorar el sistema de gestió de la qualitat. 

L’OPAQ es va crear al novembre de 2002 per a donar suport a la promoció de la millora contínua tant dels processos com en els serveis que es presten a la Universitat Jaume I. Per a això, assessora els centres, departaments, titulacions, oficines i serveis de la Universitat en la millora de la qualitat del servei prestat i fomenta la participació dels usuaris en els processos de mesurament de resultats, avaluació de la docència, sistema d’assegurament intern de la qualitat, seguiment de títols i validació de la qualitat de dades en processos institucionals, entre altres.

Desenvolupar la política de qualitat per aconseguir l’excel·lència en els àmbits de la docència, la investigació i la gestió requereix no sols l’esforç dels distints agents implicats, sinó també el suport i l’orientació experta de la unitat tècnica de qualitat (OPAQ) que treballa especialment en els àmbits de la qualitat institucional, els processos de gestió de la qualitat, l’obtenció de segells de qualitat i la promoció de la qualitat.

 

 
Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ)
Edifici de Rectorat.  Av. de Vicent Sos Baynat s/n 12071 Castelló de la Plana
Tel. +34 964 728 894 - Adreça electrònica: opaq@uji.es