Acreditació institucional

03/01/2024 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de Govern, en la sessió número 2/2020 de 24 de febrer de 2020, va aprovar el Projecte per a l'Acreditació Institucional de centres en el que s’establia el procediment i calendari per aconseguir l’acreditació institucional (AI), figura introduïda en la resolució del 7 de març de 2018 de la Secretaria General d’Universitats com alternativa al model d’acreditació dels títols universitaris oficials regulada en el Reial Decret 1393/2007.

El Projecte d’Acreditació Institucional de l’UJI incloia una proposta de calendari que s’iniciava amb l’auditoria interna del sistema del primer centre, l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i continuava amb una preauditoria i auditoria externa per part d’ANECA d’aquest centre. A partir d'octubre de 2022 es va continuar amb l'auditoria interna d'altres 3 centres, Facultat de Ciències Humanes i Socials, Facultat de Ciències de la Salut i Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Durant l’any 2023, es va realitzar l’auditoria externa de certificació del sistema d’aquestos tres centres amb l’objectiu d’obtindre la seua acreditació.

L’Acreditació Institucional (AI) representa major simplicitat i una reducció de burocràcia amb cicles de revisió més espaiats en evitar l’acreditació individual dels títols. La validesa de l’AI és de cinc anys i el requisit per a la primera acreditació és tindre el 50% dels títols acreditats i el certificat de la implantació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ).


Centres de la Universitat Jaume I amb Acreditació Institucional

Centres acreditats:

- Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

- Facultat de Ciències Humanes i Socials

- Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

- Facultat de Ciències de la Salut

Centre pendent d'acreditació:

- Escola de Doctorat