08/02/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

​​​​Projecte per a l'acreditació institucional de centres 

El Consell de Govern, en la sessió número 2/2020 de 24 de febrer de 2020, va aprovar el Projecte per a l'Acreditació Institucional de centres en el que s’estableix el procediment i calendari per aconseguir l’acreditació institucional (AI), figura introduïda en la resolució del 7 de març de 2018 de la Secretaria General d’Universitats com alternativa al model d’acreditació dels títols universitaris oficials regulada en el Reial Decret 1393/2007.

L’Acreditació Institucional (AI) representa major simplicitat i una reducció de burocràcia amb cicles de revisió més espaiats en evitar l’acreditació individual dels títols. La validesa de l’AI és de cinc anys i el requisit per a la primera acreditació és tindre el 50% dels títols acreditats i el certificat de la implantació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ).

El Projecte d’Acreditació Institucional de l’UJI inclou una proposta de calendari que s’inicia amb l’auditoria interna del sistema del primer centre, l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i continua amb una preauditoria i auditoria externa per part d’ANECA d’aquest centre. A partir d'octubre de 2022 es continua amb l'auditoria interna de la resta de centres, Facultat de Ciències Humanes i Socials, Facultat de Ciències de la Salut i Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Durant l’any 2023, es preveu realitzar l’auditoria externa de certificació del sistema d’aquestos tres centres amb l’objectiu d’obtindre la seua acreditació.

Centre acreditat:

- Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.  

Centres en procés d'acreditació:

- Facultat de Ciències Humanes i Socials

- Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

- Facultat de Ciències de la Salut