Segells Internacionals de Qualitat dels títols

26/06/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En la Universitat Jaume I s’imparteixen, actualment, dos graus de l’ESTCE, acreditats amb segells internacionals de qualitat EUR-ACE (Grau en Enginyeria Química) i EURO-INF (Grau en Enginyeria Informàtica). Es tracta d’unes acreditacions que busquen diferenciar els millors centres on s’imparteixen enginyeries i garantir la seua qualitat en la formació acadèmica segons estàndards europeus.

Aquests segells van ser concedits a la Universitat Jaume I per l’ANECA després de la realització d’unes completes avaluacions en les quals s’exigia als títols que compliren una sèrie d’estàndards definits d’acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l’espai europeu d’educació superior.

Els segells faciliten a l’estudiantat l’accés a màsters i programes de doctorat d’universitats europees i, sobretot, permeten acreditar internacionalment que els titulats i titulades han adquirit unes competències acadèmiques i professionals que garanteixen als ens ocupadors una alta qualificació. Així, els segells suposen una millora del nivell d’ocupabilitat i mobilitat internacional dels titulats i titulades d’aquesta Universitat, i els converteixen en professionals més competitius


Informació i notícies: