Segells Internacionals de Qualitat dels títols

06/03/2020 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Segells internacionals de qualitat dels títols de la Universitat Jaume I

En la Universitat Jaume I s’imparteixen, actualment, cinc graus de l’ESTCE, acreditats amb segells internacionals de qualitat EUR-ACE i EURO-INF. Es tracta d’unes acreditacions que busquen diferenciar els millors centres on s’imparteixen enginyeries i garantir la seua qualitat en la formació acadèmica segons estàndards europeus.

Aquests segells van ser concedits a la Universitat Jaume I per l’ANECA després de la realització d’unes completes avaluacions en les quals s’exigia als títols que compliren una sèrie d’estàndards definits d’acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l’espai europeu d’educació superior.

Els segells faciliten a l’estudiantat l’accés a màsters i programes de doctorat d’universitats europees i, sobretot, permeten acreditar internacionalment que els titulats i titulades han adquirit unes competències acadèmiques i professionals que garanteixen als ens ocupadors una alta qualificació. Així, els segells suposen una millora del nivell d’ocupabilitat i mobilitat internacional dels titulats i titulades d’aquesta Universitat, i els converteixen en professionals més competitius

 

Informació i notícies: