Segells Internacionals de Qualitat dels títols

08/05/2024 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En la Universitat Jaume I s’imparteixen, actualment, dos graus de l’ESTCE, acreditats amb segells internacionals de qualitat EUR-ACE (Grau en Enginyeria Química) i EURO-INF (Grau en Enginyeria Informàtica). Es tracta d’unes acreditacions que busquen diferenciar els millors centres on s’imparteixen enginyeries i garantir la seua qualitat en la formació acadèmica segons estàndards europeus.

Aquests segells van ser concedits a la Universitat Jaume I per l’ANECA després de la realització d’unes completes avaluacions en les quals s’exigia als títols que compliren una sèrie d’estàndards definits d’acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l’espai europeu d’educació superior.

Els segells faciliten a l’estudiantat l’accés a màsters i programes de doctorat d’universitats europees i, sobretot, permeten acreditar internacionalment que els titulats i titulades han adquirit unes competències acadèmiques i professionals que garanteixen als ens ocupadors una alta qualificació. Així, els segells suposen una millora del nivell d’ocupabilitat i mobilitat internacional dels titulats i titulades d’aquesta Universitat, i els converteixen en professionals més competitius.

El Grau en Enginyeria Química de la Universitat Jaume I és el títol de l'àmbit de l'enginyeria amb segell internacional de qualitat (SIC) que atorga ANECA. Aquest grau, va aconseguir el segell internacional EUR-ACE per primera vegada en 2015 i dos anys desprès, en gener de 2017 va rebre informe favorable d’ANECA d’obtenció del segell internacional per a un termini de sis anys.

En 2023, aquest grau ha aconseguit la renovació del segell internacional de qualitat EUR-ACE® fins a 2029. Després de renovar l’acreditació del grau a través de l’AVAP en 2022 i de presentar la documentació corresponent,  la comissió d’acreditació EUR-ACE® ha considerat ampliar el període de vigència del segell aconseguit en 2017 per aquesta titulació durant sis anys més.

Així mateix, el Grau en Enginyeria Informàtica de la Universitat Jaume I, actualment, disposa del segell internacional EURO-INF que s'atorga a les titulacions del l'àmbit de la informàtica. Durant el 2023, va participar en el procés per a la seua renovació i la comissió d'acreditació EURO-INF d'ANECA va emetre informe favorable ampliant el període de vigència del segell fins desembre de 2028.


Informació i notícies: