Cartes de serveis

12/07/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Mitjançant les cartes de servei, les unitats acadèmiques de la Universitat informen públicament els seus usuaris i usuàries sobre els compromisos de qualitat dels serveis que presten, així com dels drets i obligacions que els assisteixen.

Una carta de servei té tres finalitats principals:

a. Ser un element clau de transparència i rendició de comptes de cara a les persones usuàries ja que a través seu s’informa dels nivells de qualitat dels   serveis prestats, s’atén a les expectatives i es treballa per a augmentar la seua satisfacció.

b. Servir com iniciativa per a la millora, modernització i eficiència de la gestió dels serveis que ofereix la Universitat.

c. Proporcionar un sistema de participació, control i seguiment dels processos que impacte positivament en la millora de la seua gestió.

Per a facilitar el seguiment i control de les cartes de serveis, cal que els seus compromisos de qualitat siguen quantificables, per la qual cosa, en la seua definició, s’inclouen indicadors rellevants que a més han de ser periòdicament calculats.

Les cartes de serveis tenen data d’aprovació i la seua vigència se supedita a la necessitat d’actualització per part de les pròpies unitats. Els serveis definits, els compromisos i els indicadors que apareixen en les cartes de servei han de reflectir la realitat del servei oferit per les unitats en el moment de generar cada nova versió.

La Universitat Jaume I va elaborar la seua primera carta de serveis en el curs acadèmic 2003/04 associada a l’Oficina de Cooperació Internacional i Educativa i un total d’11 serveis van elaborar les seues cartes. L’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) és l’encarregada d’arreplegar, actualitzar i publicar anualment els resultats dels seus indicadors en aquesta pàgina web.