UJI

Reconeixement a la Universitat Jaume I amb el segell d'or d'Excel·lència Europea 500+

Última modificació: 01/04/2015 | Font: OPAQ

El Club Excelencia en Gestión ha certificat per tres vegades consecutives amb el Segell d’Or d'Excel·lència Europea 500+ o cinc estrelles la gestió de la qualitat que la Universitat Jaume I fa en tots els àmbits de la seua activitat, tant el docent i el investigador com el cultural i el de gestió. En l’any 2008 la Universitat Jaume I va ser la primera universitat espanyola a obtenir aquesta certificació, la de major nivell que es concedeix, i l’ha renovada consecutivament el 2010 i el 2012.

L’avaluació de la gestió de la qualitat a l’UJI s’ha fet d’acord amb el model de la European Foundation Quality Management (EFQM), un dels sistemes de qualitat més utilitzats entre les empreses europees i de referència per al conjunt de les administracions públiques del vell continent.

L’acreditació amb el Segell d’Or de Excel·lència Europea 500+ la fa el Club Excelencia en Gestión, delegació a Espanya de la EFQM –organització d’acreditada independència i prestigi–, i l’Agencia Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, l’organisme públic garant davant la societat de la qualitat del sistema universitari espanyol.