Memòries de la Universitat Jaume I

15/09/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Memòria acadèmica i de responsabilitat social universitària de l’UJI informa públicament sobre la gestió que la institució ha realitzat en cada any acadèmic dels aspectes rellevants de la seua activitat, així com dels impactes econòmics, socials i mediambientals que aquesta ha generat.

Es tracta d’una Memòria elaborada d’acord amb els principis i estàndards internacionals de la Global Reporting Initiative (GRI Standards) que, a més, incorpora indicadors propis (RSUJI) recollits en el nostre Model educatiu i indicadors relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

D’aquesta manera, la Memòria acadèmica i de responsabilitat social universitària de l’UJI mostra el nostre compromís amb el desenvolupament de l’Agenda 2030 i, alhora, és una manifestació de l’esforç per a visibilitzar, d’una manera oberta i accessible, les accions per a avançar cap a una Universitat socialment més responsable en cadascun dels eixos de la seua acció de govern: la docència, la investigació i transferència del coneixement, la internacionalització, l’impacte en el territori, el compromís social, mediambiental i amb les persones, i el desenvolupament econòmic sostenible.

This information is only available in Spanish and Catalan. If you need a translation, please let us know.

Curs 2022/2023

Curs 2021/2022

Curs 2020/2021

Curs 2019/2020

Curs 2018/2019

Curs 2017/2018

Curs 2016/2017

Curs 2015/2016

Curs 2014/2015

Curs 2013/2014

Curs 2012/2013

Curs 2011/2012

Curs 2010/2011

Curs 2009/2010

Curs 2008/2009

Curs 2007/2008

Curs 2006/2007

Curs 2005/2006

Curs 2004/2005

Curs 2003/2004

Curs 2002/2003

Curs 2001/2002

Curs 2000/2001

Curs 1999/2000

Curs 1998/1999

Curs 1997/1998

Curs 1996/1997

Curs 1995/1996

Curs 1994/1995

Curs 1993/1994

Curs 1992/1993

Curs 1991/1992

Actes Inaugurals 1991

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions