Segona avaluació externa EFQM de la Universitat Jaume I

30/03/2015 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

EFQM

L’UJI rep avaluadors del Club d'Excel·lència en Gestió per a la segona avaluació externa EFQM

Un equip d'avaluadors del Club d'Excel·lència en Gestió realitza els dies 26, 27 i 28 de maig de 2010 la segona avaluació externa EFQM. En la primera, realitzada al juliol de 2008, es van destacar diversos punts forts, com el lideratge i la implicació de tot l'equip directiu a promoure l'excel·lència en la gestió; el desplegament del Pla Estratègic Institucional en tots els centres, departaments i serveis de l’UJI; l'impuls de la utilització de les noves tecnologies i la gestió de processos com a element diferenciador o l'orientació proactiva en matèria de solidaritat, entre altres.

La Universitat Jaume I ha estat promovent altres instruments de gestió de la qualitat (ISO 9001:2000, cartes de servici o grups de millora) junt amb les avaluacions EFQM, i fruit d'este treball, la European Foundation for Quality Management (EFQM) li va concedir l'any passat el Segell d'Excel·lència Europea de l'EFQM 500+ per a tota la institució, avalat també per l'Agència Nacional d'Avaluació i Qualitat (ANECA) en virtut del conveni de col·laboració subscrit entre estes dos institucions.

Un fita important en el camí cap a la qualitat es va produir quan en 1999 es va decidir apostar decididament pel model EFQM d'excel·lència com a element base del seu posicionament estratègic, efectuant-se ja eixe mateix any una primera autoavaluació de la universitat baix els criteris d'este model.

L'obtenció del Segell EFQM 500+ suposa, des d'un punt de vista intern i per a tota la comunitat universitària, el millor reconeixement possible pel treball ben fet en un esforç rigorós i sostingut al llarg del temps. Des d'un punt de vista extern, contribuïx a transmetre a la societat que l’UJI és una institució compromesa i que, encara que forme part del sector públic, pot dur a terme la seua gestió amb criteris professionals avançats, com qualsevol altra organització que opere en el seu mateix entorn competitiu.

Actualment, la Universitat Jaume I juga un paper de referència en la promoció de la qualitat, l'excel·lència i la direcció adequada, constituint un dels “factors clau de l'èxit” i treballa en varis fronts: implementant el Pla de Millora elaborat després de l'última avaluació externa i els canvis derivats del nou Sistema de Direcció Estratègica aprovat pel Consell Social de l’UJI a l'abril del 2009 i els efectes dels quals duraran diversos anys.