UJI

Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2019

Última modificació: 20/03/2019 | Font: OCIT

Pla 2018Pla 2017Pla 2016

 1. Programa de foment de projectes d'investigació
 2. Programa de mobilitat del personal investigador
 3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
 4. Programa de transferència de resultats d'investigació
 5. Programa de suport als grups d’investigació
 6. Programa de suport a la difusió de resultats d'investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

Termini: del 5 de març de 2019 al 22 de març de 2019
 

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 04/03/2019)

Termini: del 5 de març de 2019 al 31 de gener de 2020
 


2. Programa de mobilitat del personal investigador

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 04/03/2019)

Mòduls de dotació d'ajudes (data de publicació: 20/03/2019)

Barem i procediment de selecció (data de publicació: 20/03/2019)

Termini: del 21 de març de 2019 al 23 d'abril de 2019


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

 • Acció 3.1: Convocatòria d'ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador (publicació TAO: )

Termini: 

 

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)

Correcció d'errors de la convocatòria (publicació TAO: 11/03/2019)

Termini: del 5 de març de 2019 al 22 de març de 2019

 

Termini: del 5 de març de 2019 al 30 d'octubre de 2019

 

 • Acció 3.4: Cofinançament de contractes de personal investigador. (publicació TAO: 04/03/2019)

4. Programa de Transferència de Resultats d'Investigació

 • Acció 4.1: Convocatòria d’ajudes per a accions preparatòries de suport a l'exploració i formulació de futurs projectes de recerca o d'innovació coordinada entre investigadors de la Universitat Jaume I i professionals de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (publicació TAO: )
 • Accés al procediment de sol·licitud
 • Accés al procediment de seguiment de les ajudes concedides

Termini: 

 


5. Programa de suport als grups d'investigació

 • Acció 5.1: Ajudes a Grups d’Investigació actius en captació de recursos del Pla Estatal d’I+D+i (publicació TAO: )
 • Accés al procediment de sol·licitud

 

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)

Termini: del 5 de març de 2019 al 22 de març de 2019

 


6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

Termini: de l'11 de març de 2019 al 22 de març de 2019