UJI

Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2019

Última modificació: 16/10/2019 | Font: OCIT

Pla 2018Pla 2017Pla 2016

  1. Programa de foment de projectes d'investigació
  2. Programa de mobilitat del personal investigador
  3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
  4. Programa de transferència de resultats d'investigació
  5. Programa de suport als grups d’investigació
  6. Programa de suport a la difusió de resultats d'investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

           Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 10/05/2019)

           Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 30/05/2019)

Termini: del 5 de març de 2019 al 22 de març de 2019
 

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 04/03/2019)

Termini: del 5 de març de 2019 al 31 de gener de 2020
 


2. Programa de mobilitat del personal investigador

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 04/03/2019)

Mòduls de dotació d'ajudes (data de publicació: 20/03/2019)

Barem i procediment de selecció (data de publicació: 20/03/2019)

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 22/05/2019)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 17/06/2019)

Resolució del rectorat de la Universitat Jaume I per la qual s’adjudiquen trenta-huit beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació per al personal docent i investigador de la Universitat Jaume I (publicació TAO: 17/06/2019)

Correcció d’errades de la RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudiquen trenta-huit beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació, per al personal docent i investigador de la Universitat Jaume I (publicació TAO: 25/06/2019)

Termini: del 21 de març de 2019 al 23 d'abril de 2019


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 29/04/2019)

Termini: del 3 de maig de 2019 al 30 de maig de 2019

PRIMERA FASE SELECCIÓ

RESOLUCIÓ provisional de sol·licituts admeses i excloses. (publicació TAO 25/07/2019) - Termini d'esmena: Inici el 02/09/2019 i fi el 13/09/2019

 

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)

Correcció d'errors de la convocatòria (publicació TAO: 11/03/2019)

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 11/04/2019)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 13/05/2019)

Puntuació provisional atorgada per l’AEI a les candidatures admeses, d’acord amb els criteris establerts en el punt 6.1 de la convocatòria (publicació TAO: 15/10/2019)

Termini: del 5 de març de 2019 al 22 de març de 2019

 

Termini: del 5 de març de 2019 al 30 d'octubre de 2019

 

  • Acció 3.4: Cofinançament de contractes de personal investigador. (publicació TAO: 04/03/2019)

4. Programa de Transferència de Resultats d'Investigació

Termini: del 17 de juny de 2019 al 18 de juliol de 2019

 


5. Programa de suport als grups d'investigació

           RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es concedeixen les ajudes a Grups d’Investigació actius en captació de recursos del Pla Estatal d’I+D+I, Acció 5.1 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2019 (publicació TAO 07/05/2019)

 

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data publicació TAO: 17-04-2019)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es concedeixen les ajudes a Grups d’Investigació amb projectes precompetitius i l’establiment de sinergies entre Grups amb projectes precompetitius, Acció 5.2 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2019 (Data publicació TAO: 14-05-2019)

Termini: del 5 de març de 2019 al 22 de març de 2019

 


6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data publicació TAO: 11-04-2019)

Resolució de concessió (Data publicació TAO: 07-06-2019)

Termini: de l'11 de març de 2019 al 22 de març de 2019