UJI

Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2019

Última modificació: 23/05/2019 | Font: OCIT

Pla 2018Pla 2017Pla 2016

  1. Programa de foment de projectes d'investigació
  2. Programa de mobilitat del personal investigador
  3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
  4. Programa de transferència de resultats d'investigació
  5. Programa de suport als grups d’investigació
  6. Programa de suport a la difusió de resultats d'investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

           Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 10/05/2019)

Termini: del 5 de març de 2019 al 22 de març de 2019
 

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 04/03/2019)

Termini: del 5 de març de 2019 al 31 de gener de 2020
 


2. Programa de mobilitat del personal investigador

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 04/03/2019)

Mòduls de dotació d'ajudes (data de publicació: 20/03/2019)

Barem i procediment de selecció (data de publicació: 20/03/2019)

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 22/05/2019)

Termini: del 21 de març de 2019 al 23 d'abril de 2019


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 29/04/2019)

Termini: del 3 de maig de 2019 al 30 de maig de 2019

 

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)

Correcció d'errors de la convocatòria (publicació TAO: 11/03/2019)

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 11/04/2019)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 13/05/2019)

Termini: del 5 de març de 2019 al 22 de març de 2019

 

Termini: del 5 de març de 2019 al 30 d'octubre de 2019

 

  • Acció 3.4: Cofinançament de contractes de personal investigador. (publicació TAO: 04/03/2019)

4. Programa de Transferència de Resultats d'Investigació

  • Acció 4.1: Convocatòria d’ajudes per a accions preparatòries de suport a l'exploració i formulació de futurs projectes de recerca o d'innovació coordinada entre investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I i professionals de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (publicació TAO: )

Termini: del 17 de juny de 2019 al 18 de juliol de 2019

 


5. Programa de suport als grups d'investigació

           RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es concedeixen les ajudes a Grups d’Investigació actius en captació de recursos del Pla Estatal d’I+D+I, Acció 5.1 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2019 (publicació TAO 07/05/2019)

 

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data publicació TAO: 17-04-2019)

Termini: del 5 de març de 2019 al 22 de març de 2019

 


6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data publicació TAO: 11-04-2019)

Termini: de l'11 de març de 2019 al 22 de març de 2019