Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2019

22/10/2020 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Pla 2018Pla 2017Pla 2016

  1. Programa de foment de projectes d'investigació
  2. Programa de mobilitat del personal investigador
  3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
  4. Programa de transferència de resultats d'investigació
  5. Programa de suport als grups d’investigació
  6. Programa de suport a la difusió de resultats d'investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

           Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo

           Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 10/05/2019)

           Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 30/05/2019)

           Resolució de concessió (publicació TAO 11/12/2019)

           Correcció d'errades en resolució de concessió (publicació TAO 19/12/2019)

Termini: del 5 de març de 2019 al 22 de març de 2019 
 

Persona de contacte: Cristina Villarroya Berges

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 04/03/2019)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses (data de publicació: 16/10/2019)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses (data de publicació: 13/12/2019)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses (data de publicació: 05/02/2020)

Termini: del 5 de març de 2019 al 31 de gener de 2020


2. Programa de mobilitat del personal investigador

            Persona de contacte: Almudena Robert Flors

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 04/03/2019)

Mòduls de dotació d'ajudes (data de publicació: 20/03/2019)

Barem i procediment de selecció (data de publicació: 20/03/2019)

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 22/05/2019)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 17/06/2019)

Resolució del rectorat de la Universitat Jaume I per la qual s’adjudiquen trenta-huit beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació per al personal docent i investigador de la Universitat Jaume I (publicació TAO: 17/06/2019)

Correcció d’errades de la RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudiquen trenta-huit beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació, per al personal docent i investigador de la Universitat Jaume I (publicació TAO: 25/06/2019)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

 "S'amplia el periode d’incorporació fins al 31 de març de 2021".   

Termini: del 21 de març de 2019 al 23 d'abril de 2019


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

            Persona de contacte: Maribel Gil Ruiz

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 29/04/2019)

Termini: del 3 de maig de 2019 al 30 de maig de 2019

PRIMERA FASE SELECCIÓ

RESOLUCIÓ provisional de sol·licituts admeses i excloses. (publicació TAO 25/07/2019) - Termini d'esmena: Inici el 02/09/2019 i fi el 13/09/2019

RESOLUCIÓ definitiva de sol·licituds admeses i excloses. (publicació TAO 29/10/2019)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL selecció persones candidates. (publicació TAO 29/10/2019) - Termini d'al·legacions: Inici el 04/11/2019 i fi el 15/11/2019

RESOLUCIÓ DEFINITIVA selecció candidates primera fase (publicació TAO 09/12/2019) - Termini segona fase: Inici el 10/12/2019 i fi el 27/12/2019

SEGONA FASE SELECCIÓ

RESOLUCIÓ provisional de sol·licituds admeses, excloses i desistides (publicació TAO 23/01/2020) - Termini d'esmena: Inici el 24/01/2020 i fi el 06/02/2020

RESOLUCIÓ definitiva de sol·licituds admeses, excloses i desistides (publicació TAO 20/02/2020)

RESOLUCIÓ puntuació provisional atorgada als candidats admesos (publicació TAO 20/02/2020) - Termini d'esmena: Inici el 21/02/2020 i fi el 05/03/2020

RESOLUCIÓ per la qual se publica la puntuació definitiva i s’adjudiquen 15 ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador (publiació TAO 01/06/2020)

RESOLUCIÓ per la qual  s'adjudiquen dues ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador atès que han hagut renúncies (publicació TAO 15/10/2020)

RESOLUCIÓ per la qual s'adjudica una ajuda predoctoral per a la formació de personal investigador atès que ha hagut renúnica (publicació TAO 20/10/2020) 

RESOLUCIÓ per la qual s'adjudica una ajuda predoctoral per a la formació de personal investigador atès que ha hagut renúncia (publicació TAO 22/10/2020)

            Persona de contacte: Almudena Robert Flors

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)

Correcció d'errors de la convocatòria (publicació TAO: 11/03/2019)

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 11/04/2019)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 13/05/2019)

Puntuació provisional atorgada per l’AEI a les candidatures admeses, d’acord amb els criteris establerts en el punt 6.1 de la convocatòria (publicació TAO: 15/10/2019)

Resolució per la qual s’adjudiquen nou ajudes per a la contractació laboral de doctors (publicació TAO: 13/12/2019)

Resolució per la qual s’adjudiquen dues ajudes per a la contractació laboral de doctors, atès que s'han produït vacants per renúncies (publicació TAO: 09/01/2020)

Resolució per la qual s’adjudica una ajuda per a la contractació laboral de doctors, atès que s'han produït vacants per renúncies (publicació TAO: 21/01/2020)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

Termini: del 5 de març de 2019 al 22 de març de 2019

            Persona de contacte: Almudena Robert Flors

            Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 13/11/2019)

Termini: del 5 de març de 2019 al 30 d'octubre de 2019

  • Acció 3.4: Cofinançament de contractes de personal investigador. (publicació TAO: 04/03/2019)

4. Programa de Transferència de Resultats d'Investigació

Resolucions

            Persona de contacte: César Viúdez Beltrán

Termini: del 17 de juny de 2019 al 18 de juliol de 2019


5. Programa de suport als grups d'investigació

            Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es concedeixen les ajudes a Grups d’Investigació actius en captació de recursos del Pla Estatal d’I+D+I, Acció 5.1 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2019 (publicació TAO 07/05/2019)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

            Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data publicació TAO: 17-04-2019)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es concedeixen les ajudes a Grups d’Investigació amb projectes precompetitius i l’establiment de sinergies entre Grups amb projectes precompetitius, Acció 5.2 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2019 (Data publicació TAO: 14-05-2019)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

Termini: del 5 de març de 2019 al 22 de març de 2019


6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

            Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data publicació TAO: 11-04-2019)

Resolució de concessió (Data publicació TAO: 07-06-2019)

Termini: de l'11 de març de 2019 al 22 de març de 2019