Registre de grups d'investigació Gestió administrativa

27/06/2024 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  1. Normativa aplicable
  2. Accés al registre
  3. Altes i baixes de grups d'investigació i els seus membres
  4. Modificacions del contingut tècnic
  5. Avaluació anual dels grups
  6. Comissió de seguiment del registre

Normativa aplicable

Reglament vigent

Reglament de grups d’investigació i de transferència de coneixement de la Universitat Jaume I (Aprovat en la sessió núm. 4 del Consell de Govern de 24 d’abril de 2024)

Accés al registre

Accés web

Altes i baixes de grups d'investigació i els seus membres

Modificacions del contingut tècnic

Per a fer qualsevol modificació del contingut tècnic de la informació sobre el grup, envieu un correu electrònic a: bustia_grupsid@uji.es

Avaluació anual dels grups

Els grups d'investigació actius amb data d'alta anterior a 01/01/2024 passaran la propera avaluació l'últim trimestre de 2024. Des de la coordinació del grup es pot consultar en qualsevol moment l'informe d'avaluació per a conèixer l'estat del grup

Comissió de seguiment del registre

Composició:

President: Jesús Lancis Sáez, Vicerector d'Investigació

Secretari: Ismael Rodrigo Martínez, Director de l'OCIT

Membres:

  • José David Cabedo Semper, Vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica
  • Mercè Correa Sanz, Directora de l'Escola de Doctorat
  • Margarita Vergara Monedero, Vicerectora adjunta d'Investigació
  • Membres de la Comissió tècnica de seguiment de l’escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística