Contractes Art. 60 LOSU Informació i documents per a la gestió

10/05/2024 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Reglament aplicable

Accés al Reglament: català | castellà

Assessorament

Podeu sol·licitar assessorament i suport per a la negociació i redacció del contracte a través de l'adreça: ocit@uji.es

Documentació disponible en línia

Nota: aquests documents són d'accés restringit; només són disponibles per als investigadors i per al personal d'administració de la Universitat Jaume I.

Els documents disponibles en línia són arxius RTF (Rich Text Format), i els poden llegir la majoria dels processadors de textos usats en els ordinadors personals.

Impresos de gestió

  • Imprès 1 - Distribució del pressupost i equip de treball, annex al contracte
  • Imprès 2 - Sol·licitud d'autorització per firmar un contracte (investigador/a)
  • Imprès 3 - Sol·licitud d'autorització per firmar un contracte (director/a de departament/institut)
  • Imprès 4 - Sol·licitud de contractació de personal
  • Imprès 5 - Justificant de recepció d'informe
  • Imprès 10: català | castellà | anglés - Sol·licitud d'assistència tècnica
  • Imprès 11: català | castellà | anglés - Nota de lliurament d'assistència tècnica
  • Imprès 12 - Sol·licitud de compatibilitat
  • Imprès 13 - Sol·licitud d'autorització per firmar un contracte (coordinació del grup d'investigació)

Models de contractes

Elaboració de pressupostos