Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2017

18/05/2020 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Pla 2016Pla 2015 | Pla 2014

Pla de Promoció de la Investigació 2017

 1. Programa de foment de projectes d'investigació
 2. Programa de mobilitat del personal investigador
 3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
 4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació
 5. Programa de suport als grups d’investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2017 (Data de publicació TAO 11/04/2017)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2017 (Data de publicació TAO 09/05/2017)

Resolució de concessió de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2017 (Data de publicació TAO 13/12/2017)

Resolució de 16 d’abril de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica una ajuda a un projecte d’investigació científica i desenvolupament tecnològic, convocades per acord del Consell de Govern, en la reunió núm. 1/2017, de 26 de gener de 2017, per al personal docent i investigador de la Universitat Jaume I (Data de publicació TAO 23/04/2018)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

Accés a classificació d'àrees científiques a efecte d'avaluació: ANEP | AGAUR

Impresos per a la sol·licitud:

 • Documents PDF: 1 i 2    
 • Documents RTF: 1 i 2
   

Impresos per a l'execució:

 • Documents PDF: 312    
 • Documents RTF: 312
   

Termini: S’inicia el 31 de gener de 2017 i finalitza el 10 de març de 2017
 

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 08/02/2017)

Impresos per a la sol·licitud:

 • Documents PDF: 6 i 45
 • Documents RTF: 6 i 45
   

Termini: S’inicia el 31 de gener de 2017 i finalitza el 31 de gener de 2018
 


2. Programa de mobilitat del personal investigador

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 01/02/2017)
Barem i criteris de selecció (Data de publicació web: 31/03/2017)
Proposta de resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (Data de publicació TAO 26/05/2017)
Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data de publicació TAO 26/06/2017)
Resolució del 19 de juny de 2017, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen quaranta-cinc beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació (PDF)  (Data de publicació TAO: 26/06/2017)

Impresos per a la sol·licitud:

 • Documents PDF: 4,5 i 7
 • Documents RTF: 4,5 i 7

Termini:  S'inicia el 3 d'abril de 2017 i finalitza el 28 d'abril de 2017

Impresos per a l'execució:

[Informació i instruccions]

Documents a trametre abans d'iniciar l'estada o per a renunciar a la mateixa:

Acceptació de l'estada, Imprés 46 [PDF - RTF]
Sol·licitud de modificació del període de l'estada amb conformitat del director/a del departament, Imprés 47 [PDF - RTF]
Comunicació de renúncia, Imprés 48 [PDF - RTF]

Documentació de gestió durant l’estada:

Certificat d'incorporació, Imprés 49 [PDF - RTF]  Form 49 [PDF - RTF]
Sol·licitud d'interrupció, Imprés 50 [PDF - RTF]

Documentació a trametre després de finalitzar l'estada:

Certificat d'estada, Imprés 52 [PDF - RTF] Form 52 [PDF - RTF]
Memòria final, Imprés 51 [PDF - RTF]


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

Criteris de la Comissió Avaluadora per a la correcció de la qualificació mitjana de l’expedient en aplicació dels punts 2.1.f i 8.2.a.1 de la Convocatòria i qualificacions mínimes d’accés

Barem

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses de les ajudes FPI-UJI (publicació TAO: 1/12/2017). Termini de subsanació del 4/12/2017 fins al 19/12/2017

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses de les ajudes FPI-UJI (publicació TAO: 16/01/2018)

Proposta de puntuació provisional de les sol·licituds d'ajudes FPI-UJI  (publicació TAO: 16/01/2018). Termini d'al·legacions del 17/01/2018 fins al 30/01/2018

Resolució del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen les ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador (publicació TAO 13/02/2018)

Resolució del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen tres ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador atès que han hagut renúncies (publicació TAO 26/04/2018)

Resolució del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudica una ajuda predoctoral per a la formació de personal investigador atès que ha hagut una renúncia  (publicació TAO 09/05/2018)

Resolució del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudica una ajuda predoctoral per a la formació de personal investigador atès que ha hagut una renúncia (publicació TAO 12/07/2018)

Resolució del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador atès que han hagut renúncies  (publicació TAO 17/09/2018)

 

 

Accés a classificació d'àrees científiques a efecte d'avaluació: ANEP

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)
Proposta de resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (Data de publicació TAO 10/04/2017)
Correcció d’errades de la resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (Data de publicació TAO 11/04/2017)
Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data de publicació TAO 16/05/2017)
Publicació de la puntuació provisional atorgada per l’ANEP als candidats admesos (Data de publicació TAO 20/11/2017)
Resolució de 22 de gener de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudiquen onze ajudes per a la contractació laboral de doctors per un període de 2 anys per a la incorporació a grups d’investigació de la Universitat Jaume I (PDF) (Data de publicació TAO: 24/01/2018)
Resolució de 6 de febrer de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica una ajuda postdoctoral per a la incorporació a grups d'investigació de l'UJI atès que s'han produït vacants per renúncies(PDF)(Data de publicació TAO: 13/02/2018)
Resolució de 19 de febrer de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica una ajuda postdoctoral per a la incorporació a grups d’investigació de l'UJI atès que s'han produït vacants per renúncies(PDF) (Data de publicació TAO: 21/02/2018)
Resolució de 26 de febrer de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica una ajuda postdoctoral per a la incorporació a grups d’investigació de l'UJI atès que s'han produït vacants per renúncies(PDF) (Data de publicació TAO: 27/02/2018)

Impresos sol·licitud:

Termini: S’inicia el 31 de gener de 2017 i finalitza el 10 de març de 2017

 

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data publicació TAO: 22-02-2017)

Impresos sol·licitud:

 • Document PDF*: 40 i 41
 • Document RTF: 40 i 41

Termini: S’inicia el 31 de gener de 2017 i finalitza el 15 de febrer de 2017

 

 • Acció 3.5: Cofinançament de contractes del Programa "Juan de la Cierva" i projectes d'I+D+i per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal.

4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació

Convocatòria

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació TAO 06/07/2017)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses (PDF) (Data de publicació TAO 20/07/2017)

Resolució definitiva de concessió d'ajudes (PDF) (Data de publicació TAO 22/12/2017)

Impresos sol·licitud:

 • Document PDF: 60.
 • Document RTF: 60.

Termini: S'inicia l'1 de juny de 2017 i finalitza el 30 de juny de 2017

 


5. Programa de suport als grups d'investigació

Documentació Criteri A: Escala de valoració dels resultats d'investigació

Imprès de sol·licitud de verificació de mèrits (Presentar en l'OCIT fins al 3 de març de 2017)

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2017, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen quaranta-huit assignacions econòmiques als grups d’investigació d’alt rendiment (Data de publicació web: 7-4-2017)

 

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació web: 06/03/2017)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació web: 30/03/2017)

Resolució de concessió dels ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació web: 07/04/2017)

Impresos sol·licitud:

 • Document PDF*: 10 i 11
 • Document RTF: 10 i 11

Impresos execució:

 • Document PDF*: 13
 • Document RTF: 13

Termini: S'inicia el 31 de gener de 2017 i finalitza el 17 de febrer de 2017