Com contractar I+D i serveis tecnològics amb la Universitat

13/01/2023 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La col·laboració entre la Universitat Jaume I es pot concretar en diverses modalitats, en funció del tipus de necessitat de l'empresa:

 • Investigació i desenvolupament de nous productes, processos o serveis, o millora dels existents.
 • Suport tecnològic per a la millora de la producció.
 • Assessorament i peritatge tècnic, econòmic, comercial i jurídic.
 • Formació de recursos humans.
 • Assistència tècnica: anàlisis, dictàmens, informes...

Contacteu amb nosaltres si voleu ampliar la informació o plantejar una necessitat concreta:

 • Adreça electrónica: ocit@uji.es
 • Telèfon: 964 38 74 80

L'OCIT us proposarà un contracte que, entre altres aspectes, establirà:

 • L'equip investigador i la persona responsable per part de la Universitat
 • La memòria tècnica del treball a realitzar
 • Les condicions de confidencialitat
 • El termini d'execució
 • El pressupost
 • La propietat dels resultats i condicions d'explotació
 • Els mitjans materials a disposició del projecte

Us oferim accés a les línies d'investigació en curs dels Grups d'investigació de la Universitat Jaume I