UJI

Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2018

Última modificació: 25/07/2018 | Font: OCIT

Pla 2017Pla 2016Pla 2015

  1. Programa de foment de projectes d'investigació
  2. Programa de mobilitat del personal investigador
  3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
  4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació
  5. Programa de suport als grups d’investigació
  6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 11/04/2018)

Correcció d'errades de la proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 12/04/2018)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i desistides de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 21/05/2018)

Termini: S’inicia el 5 de febrer de 2018 i finalitza el 2 de març de 2018
 

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)

Termini: S’inicia el 31 de gener de 2018 i finalitza el 31 de gener de 2019
 


2. Programa de mobilitat del personal investigador

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)
Barem i criteris de selecció (data de publicació: 26/04/2018)
Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (data de publicació TAO 23/05/2018)
Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (data de publicació TAO 26/06/2018)
Resolució del 26 de juny de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen vint-i-nou beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació (data de publicació TAO 26/06/2018)
Correcció d’errades de la RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudiquen vint-i-nou beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació (data de publicació TAO 04/07/2018)

Termini:  S'inicia el 3 d'abril de 2018 i finalitza el 27 d'abril de 2018


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

Accés al procediment de sol·licitud

 

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)
Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació TAO 16/03/2018)
Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació TAO 24/04/2018)
Publicació de la puntuació provisional atorgada per l’ANEP als candidats admesos (Data de publicació TAO 12/07/2018)

 

Termini: S’inicia el 5 de febrer de 2018 i finalitza el 2 de març de 2018

 

Termini: S’inicia l'1 d'octubre de 2018 i finalitza el 26 d'octubre de 2018

 

  • Acció 3.5: Cofinançament de contractes del Programa "Juan de la Cierva" i projectes d'I+D+i per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal.

4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació

Convocatòria

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)

Termini: S'inicia l'1 de juny de 2018 i finalitza el 28 de juny de 2018

 


5. Programa de suport als grups d'investigació

Documentació Criteri A: Escala de valoració dels resultats d'investigació

Imprès de sol·licitud de verificació de mèrits (Presentar en Registre General adreçat a OCIT fins al 2 de març de 2018)

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen quaranta-cinc assignacions econòmiques als grups d’investigació d’alt rendiment (Data publicació TAO: 5-4-2018)

 

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació web: 28/03/2018)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació web: 16/04/2018)

Resolució de concessió dels ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació TAO: 09/05/2018)

Termini: S'inicia l'1 de març de 2018 i finalitza el 16 de març de 2018

 


6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data publicació TAO: 26-04-2018)

Resolució de concessió d'ajudes (Data de publicació TAO: 02-05-2018

Termini: S'inicia el 12 de març de 2018 i finalitza el 23 de març de 2018

Imprès de sol·licitud: Imprès 1