Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2018

Última modificació: 29/05/2018 | Font: OCIT

Pla 2017Pla 2016Pla 2015

  1. Programa de foment de projectes d'investigació
  2. Programa de mobilitat del personal investigador
  3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
  4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació
  5. Programa de suport als grups d’investigació
  6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 11/04/2018)

Correcció d'errades de la proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 12/04/2018)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i desistides de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 21/05/2018)

Termini: S’inicia el 5 de febrer de 2018 i finalitza el 2 de març de 2018
 

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)

Termini: S’inicia el 31 de gener de 2018 i finalitza el 31 de gener de 2019
 


2. Programa de mobilitat del personal investigador

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)
Barem i criteris de selecció (data de publicació: 26/04/2018)
Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (data de publicació TAO 23/05/2018)

Termini:  S'inicia el 3 d'abril de 2018 i finalitza el 27 d'abril de 2018


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

  • Acció 3.1: Convocatòria d'ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador

    Pendent de publicació

 

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)
Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació TAO 16/03/2018)
Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació TAO 24/04/2018)

 

Termini: S’inicia el 5 de febrer de 2018 i finalitza el 2 de març de 2018

 

Termini: S’inicia l'1 d'octubre de 2018 i finalitza el 26 d'octubre de 2018

 

  • Acció 3.5: Cofinançament de contractes del Programa "Juan de la Cierva" i projectes d'I+D+i per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal.

4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació

Convocatòria

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)

Termini: S'inicia l'1 de juny de 2018 i finalitza el 28 de juny de 2018

 


5. Programa de suport als grups d'investigació

Documentació Criteri A: Escala de valoració dels resultats d'investigació

Imprès de sol·licitud de verificació de mèrits (Presentar en Registre General adreçat a OCIT fins al 2 de març de 2018)

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen quaranta-cinc assignacions econòmiques als grups d’investigació d’alt rendiment (Data publicació TAO: 5-4-2018)

 

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació web: 28/03/2018)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació web: 16/04/2018)

Resolució de concessió dels ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació TAO: 09/05/2018)

Termini: S'inicia l'1 de març de 2018 i finalitza el 16 de març de 2018

 


6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data publicació TAO: 26-04-2018)

Resolució de concessió d'ajudes (Data de publicació TAO: 02-05-2018

Termini: S'inicia el 12 de març de 2018 i finalitza el 23 de març de 2018

Imprès de sol·licitud: Imprès 1

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16