UJI
 • UJI
 • Serveis
 • OCIT
 • Escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística

Escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística

19/07/2021 | OCIT

1. Objecte

2. Normativa

3. Procediment de gestió

4. Processos que en fan ús

5. Comissió tècnica de seguiment

6. FAQ


Objecte

L’objectiu de l’escala és la classificació de la producció científica i les activitats de creació artística del personal investigador de la Universitat Jaume I atenent el nivell de qualitat del canal emprat per a la seua difusió així com el seu impacte.

S’estableixen 5 categories de classificació: A+, A, B, C i D.


Normativa

Reglament vigent

Reglament de la Universitat Jaume I regulador de l’escala de valoració dels resultats de la investigació i la creació artística (PDF)

Aprovat per Consell de Govern en la sessió número 7/2015 (24 de juny de 2015)

Modificat per Consell de Govern en la sessió número 4/2021 (23 d’abril de 2021)

Document resum

Guia d'aplicació (PDF)

Acords de la Comisió tècnica de seguiment

Pendent

Normativa anterior

Escala 2015 Aplicable a les produccions amb data de publicació anterior a 25/04/2021


Procediment de gestió

Pendent


Processos que en fan ús


Comissió tècnica de seguiment

Composició

Juan Manuel Marín i Josep Marco (Arts i Humanitats)

Amelia Simó, Rosa Llusar i Aurelio Gómez (Ciències)

Mercè Correa (Ciències de la Salut)

Andreu Casero, Odet Moliner i Aurora García (Ciències Socials i de l’Educació)

Arantzazu Vicente (Ciències Jurídiques)

Margarita Vergara i José S. Sánchez (Enginyeria i Arquitectura)

Calendari de reunions

Pendent 


FAQ

 1. On puc comprovar la categoria atorgada a una publicació? 

  En el IGLU buscar l’aplicació “Gestió curricular”, buscar la publicació i en detall producció es mostra la categoria atorgada i la justificació. Altra opció es buscar en IGLU l’aplicació “indicadors d’investigació, per tipus” , localitzar la publicació i en la columna categoria es mostra la categoria atorgada. 

 2. Com puc saber on està indexada una revista i el seu quartil?

  En http://miar.ub.edu/ es pot veure en quines bases de dades està indexada una revista.

  En http://www.scimagojr.com/journalrank.php es pot comprovar el quartil de una revista indexada en scopus.

  En https://jcr.clarivate.com/ es pot comprovar el quartil de una revista indexada en WoS.

  En http://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/ es pot comprovar la categoria de CARHUS

  En https://calidadrevistas.fecyt.es/revistas-sello-fecyt es pot comprovar si una revista té segell de qualitat i en quina edició

 3. On puc comprovar la categoria que li correspon a una publicació conforme a l'editorial?

  A les publicacions posteriors a 24 d'abril de 2021 els aplica el nou reglament i per tant s'utilitza el llistat d'editorials SPI per disciplines.

  A les publicacions de 2015 a 24 d'abril de 2021 els aplica el llistat d'editorials aprovat per a l'any corresponent.

  A les publicacions anteriors a 2015 els aplica el llistat d'editorials de 2015.

 4. On puc comprovar la categoria que li correspon a una exposició en un espai de prestigi?

  A les exposicions posteriors a 31 de desembre de 2016 els correspon una categoria depenent del caràcter de l'espai expositiu. Si són de caràcter internacional, nacional o altres. 

 5. Pot canviar la categoria assignada a la meua publicació?

  En el moment de validar una publicació s’assigna la categoria que correspon a l’últim índex de qualitat publicat. Excepcions:

  - Per a llibres anteriors a 2015 s’utilitza la llista d’editorials UJI de 2015

  - Per a articles anteriors a 2015 i fins a 2018 s’utilitza la llista CARHUS+ 2014

  Casos en els quals pot canviar:

  - Es va validar la publicació amb la data de publicació de la versió “Epub ahead of print”. Quan la publicació s’actualitza amb la data de publicació final s’utilitzen els índex de qualitat d’eixa data.

  - Es va validar la publicació abans que estigueren disponibles els índex de qualitat d’aquell any. Els índex de Scopus i de Web of Science no estan disponibles fins a mitjans d’any, fins a eixe moment s’utilitzen els de l’any anterior, una vegada estan disponibles s’actualitzen als corresponents al seu any.

 6. Què significa que el meu article no ha sigut acceptat perquè està publicat a una revista “depredadora”?

  Us recomanem la lectura de la nota de la AEI de setembre de 2018 sobre la problemàtica de les Revistes depredadores en les publicacions en accés obert. En aquesta nota s'alerta sobre aquest sistema de difusió del coneixement que contribueix de forma perversa a la ciència de mala qualitat, ja que furta elements essencials del procediment d'avaluació per parells, avaluació dels protocols experimentals, d'anàlisi de dades,…

  Es per aquest motiu que les revistes que es troben incloses en el llistat de revistes depredadores no seran acceptades i els seus articles tampoc.