UJI

Gestió de la propietat industrial i intel·lectual

Gestió Administrativa
14/11/2017 | OCIT

Normativa aplicable

Accés a la Normativa

La protecció dels resultats de la investigació: informació bàsica per a l'investigador (PDF).

Comunicació de resultats d'investigació a protegir

Quan el personal investigador responsable d'un projecte estime que s'han obtingut resultats susceptibles d'explotació industrial ha d'informar immediatament l'OCIT. Aquesta comunicació s'ha de fer amb anterioritat a la publicació dels resultats, i ha de contenir una descripció d'aquests resultats, la qual es pot completar amb els antecedents en publicacions i patents que considere convenient.

Com fer la comunicació?

Cal fer-la a través de la Seu Electrònica amb la presentació de la documentació que s'indica a continuació.


Per a invencions i altres resultats (llevat del programari):
  • Imprès A1 - Comunicació de resultats que cal protegir: CAT | ESP 
  • Memòria descriptiva de la invenció: CAT | ESP
  • Documentació d'antecedents: publicacions, patents

Per a programari:
  • Imprès A1P - Comunicació de resultats que cal protegir (Programari): CAT | ESP
  • Memòria descriptiva: CAT | ESP
  • Documentació d'antecedents: publicacions, patents

Nota: Aquests documents són d'accés restringit; només són disponibles per al personal investigador i d'administració de la Universitat Jaume I.