Organigrama

05/11/2021 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Direcció

 Ismael Rodrigo Martínez


Projectes estatals, autonòmics i pla propi

 • Projectes d’Investigació
 • Ajudes d’Infraestructura
 • Accions Especials
 • Programes d’incorporació d’investigadors postdoctorats
 • Pla de Promoció UJI: Acció 1.1; Acció 5.1; Acció 6.1 i Acció 6.2

 Hugo Cerdà Domingo | Isabel Giménez García | Àngela Balaguer Marmaneu


Oficina de Projectes Europeus i Internacionals

 • Programa Marc de la Comissió Europea: Horitzó Europa
 • Projectes europeus i internacionals (LIFE +, Sudoe, Interreg, Justice, ...)
 • Projectes Erasmus+, excepte modalitat KA1 (Roger Esteller) 
 • Recerca de finançament ad-hoc
 • Organització de jornades i tallers formatius
 • Registre en plataformes de recerca de socis
 • Contacte amb serveis externs per a la preparació de propostes: consultoria; preavaluació i tutorització
 • Pla de Promoció UJI: Accions 1.2 i 1.3

Cristina Villarroya Berges | Beatriz Alonso Martín | Roger Esteller Curto


Contractes i convenis amb empreses 

 •  Contractes d’Investigació Art. 83 LOU
 • Convenis

Pilar Rodríguez Carot | Esther Amiguet Soldevila


Ajuts, beques i contractes per a personal investigador

 • Ajudes predoctorals; i postdoctorals de la Generalitat Valenciana
 • Beques i contractes a càrrec de projectes de recerca i contractes Art. 83
 • Ajuts de mobilitat (beneficiaris d'ajudes predoctorals FPU, FPI, GV)
 • Programa Santiago Grisolía
 • Informes OCIT per concessió venia docendi
 • Pla de Promoció UJI: Acció 3.1

Maribel Gil Ruiz | Laura Berge Zapater | Amparo Olmeda Olmeda


Ajuts de mobilitat

 • Ajuts de mobilitat PDI: (Almudena)
  • Programa d'estades en centres estrangers (Ministeri)
  • Programa d'estades en centres espanyols i estrangers (convocatòria BEST Conselleria)
  • Programa d'estades en empreses (convocatòria AEST Conselleria)
  • Convocatòria Beques Iberoamèrica Santander Investigació 
 • Pla de Promoció UJI: Acció 2 (Almudena)

Suport a la formació i incorporació de personal investigador

 • Pla de Promoció UJI: Acció 3.2, Acció 3.3 i Acció 6.3 (Almudena)

Gestió de grups

 • Registre de Grups d’Investigació (David)

Producció científica 

 • Catalogació de la producció Científica: Sistema de Dades d’Investigació (Almudena)

Almudena Robert Flors | Francesc David Rovira Nebot


Transferència de Tecnologia

 • Propietat Industrial i intel·lectual
 • Oferta científica i tecnològica
 • Creació d’empreses de base tecnològica
 • Relació Universitat - Empresa
 • Pla de Promoció UJI: Acció 4.1 y Acción 4.2

César Viúdez Beltrán


Seguiment i justificació d'accions d'investigació 

 • Aplicació de registre horari: Kalendas

Isabel Giménez García |Cristian Miralles Ruiz 


Personal en pràctiques formatives:

Cristian Miralles Ruiz