UJI

Organigrama

Última modificació: 16/05/2019 | Font: OCIT
 • Direcció

 Ismael Rodrigo Martínez


 • Projectes d’Investigació
 • Ajudes d’Infraestructura
 • Accions Especials
 • Programes d’incorporació d’investigadors postdoctorats.

 Hugo Cerdà Domingo | Àngela Balaguer Marmaneu


Cristina Villarroya Berges | Beatriz Alonso Martín |  Michelle Alejandra Andrade Calisto | Isabel Giménez GarcíaFrancesc David Rovira Nebot


 • Contractes d’Investigació Art. 83 LOU

Pilar Rodríguez Carot | Esther Amiguet Soldevila


 • Beques pre i postdoctorals
 • Beques a càrrec de projectes i contractes
 • Contractes laborals a càrrec de projectes i contractes

Maribel Gil Ruiz | Amparo Olmeda Olmeda


 • Oferta científica i Tecnològica i relació amb empreses
 • Registre de Grups d’Investigació
 • Catalogació de la producció Científica (Sistema de Dades d’Investigació)
 • Ajudes a grups d’investigació i ajudes de mobilitat
 • Comissió Deontològica i Comitè ètic de Benestar Animal

Almudena Robert Flors | Silvia Monforte Vicente | Francesc David Rovira Nebot


 • Propietat Industrial i Transferència de Tecnologia
 • Creació d’Empreses de Base Tecnològica
 • Relació amb empreses

César Viúdez Beltrán


Personal en pràctiques formatives:

Miralles Ruiz, Cristian