Sistema per al monitoratge de persones majors en els seus propis domicilis a partir de senyals WIFI

28/02/2022 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum:

Investigadors de la Universitat Jaume I han desenvolupat un sistema que permet el monitoratge no intrusiu de persones majors en els seus propis domicilis per part dels seus familiars i cuidadors. La solució es recolza en el posicionament de dispositius mòbils tipus smartwatch a partir dels senyals emesos pels punts d'accés WiFi i, per tant, compta amb l'avantatge de no requerir del desplegament de cap tipus d'infraestructura. El programa emet avisos o alarmes davant desviacions del comportament usual de les persones monitorizadas, i mostra als cuidadors el patró de comportament actual mitjançant una interfície web.

Tipus: Programa d'ordinador.

Fitxa tècnica completa (en format PDF)

Publicat: 25-10-2018