Avantatges tècnics i beneficis empresarials

24/10/2018 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

[Sistema per al monitoratge de persones majors en els seus propis domicilis a partir de senyals WiFi]

Els principals avantatges de la plataforma són:

  • No requereix desplegar sensors en l'habitatge ni instal·lar cap tipus d'infraestructura addicional per a permetre la localització de la persona, doncs açò s'aconsegueix aprofitant els senyals WiFi dels habitatges circumdants, la qual cosa abarateix el cost i redueix les molèsties.
  • Incorpora l'Aprenentatge Automàtic com una funcionalitat fonamental que proporciona un servei d'elevat valor afegit i grau d'innovació enfront d'altres solucions preexistents.
  • Augmenta l'autonomia de la persona que rep les cures pel fet de disposar d'un sistema no intrusiu que li connecta directament amb els seus cuidadors.
  • És un sistema de monitoratge continu, que envia avisos o alarmes només en els casos que requerisquen una atenció especial per part del cuidador. Amb açò, es minimitza l'estrès dels cuidadors i es redueix el seu absentisme laboral.
  • Els familiars tenen accés a totes les dades i no únicament a informes periòdics.
  • El sistema permet disminuir els desplaçaments que els familiars i cuidadors han de realitzar a l'habitatge de la persona cuidada, amb el consegüent estalvi.