Descripció de la invenció

24/10/2018 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

[Sistema per al monitoratge de persones majors en els seus propis domicilis a partir de senyals WiFi]

Investigadors de la Universitat Jaume I han desenvolupat un sistema que permet el monitoratge no intrusiu de persones majors en els seus propis domicilis per part dels seus familiars i cuidadors. La solució es recolza en el posicionament de dispositius mòbils tipus smartwatch a partir dels senyals emesos pels punts d'accés WiFi i, per tant, compta amb l'avantatge de no requerir del desplegament de cap tipus d'infraestructura. El programa emet avisos o alarmes davant desviacions del comportament usual de les persones monitoritzades, i mostra als cuidadors el patró de comportament actual mitjançant una interfície web.

El propòsit del nou sistema és el monitoratge del pacient a diferents nivells. Però el sistema ofereix solucions més avançades, capaces de detectar amb antelació possibles situacions de risc derivades de lleus i progressius canvis en les rutines diàries del pacient, com per exemple si roman en llit més de l'habitual. Per a açò, el programa aprèn el comportament usual de la persona monitorades per a després poder determinar desviacions pel que fa al comportament normal.

Paràmetres objectius per a determinar el comportament d'una persona són els seus patrons de moviment dins del seu propi domicili, quan es realitzen aquests, i les eixides i entrades al domicili. Per a açò és necessari conèixer en tot moment i amb el menor error possible la ubicació de la persona dins del seu propi domicili, a nivell d'habitació.

El sistema que ací es presenta obté aquest posicionament a partir del senyal emès pels punts d'accés WiFi que es poden trobar a l'entorn de l'habitatge. Mitjançant innovadors algorismes degudament entrenats, s'estima la posició d'un usuari a partir de les intensitats d'aquests senyals mesurats per un dispositiu mòbil, normalment un smartwatch. Aquesta és l'única infraestructura que l'usuari ha d'adquirir, prescindint de sensors o altres artefactes més intrusius.

El patró de comportament s'extrau a partir de les dades proporcionades pels algorismes de localització en interiors. Així, el sistema construeix un model de comportament de les persones monitorades basat en tècniques d'Aprenentatge Automàtic o Machine Learning.

Finalment, i una vegada après el comportament de l'individu, es monitorarà de manera contínua per a detectar les possibles desviacions pel que fa al patró après. Les possibles alteracions que es produïsquen poden ser ocasionals, indicar un canvi gradual en el comportament o assenyalar una possible situació de risc. El sistema és capaç de detectar-les, classificar-les segons el tipus i emetre un avís als cuidadors o familiars perquè puguen prendre les mesures oportunes en cada cas.

En un context de progressiu envelliment de la població derivat del constant augment de l'esperança de vida es fa necessari disposar de solucions tecnològiques que milloren la vida de les persones, tant dels majors com dels seus cuidadors i familiars.

La majoria de persones majors prefereixen viure en els seus propis domicilis abans que fer-ho en residències. S'estima que a Europa el 60% de les cures a persones majors es proporcionat per la pròpia família. Açò disminueix la capacitat d’ocupació dels cuidadors i el nombre d'hores que poden dedicar al treball.

D'altra banda, l'atenció a persones majors és una font d'estrès per als seus cuidadors, la qual cosa desencadena situacions de burnout, absentisme laboral, a més de despeses importants associades. La possibilitat d'automatitzar part de les tasques de cura i vigilància de les persones majors pot contribuir a pal·liar part d'aquests inconvenients.