Procediment de preparació enantioselectiva de fàrmacs profens i fenidats

28/02/2022 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum

La invenció consisteix en un nou procediment per a la producció eficient de formes enantiopures de determinats fàrmacs de gran interès comercial. La invenció constitueix un mètode industrial per a la síntesi enantioselectiva de fàrmacs antiinflamatarios, analgèsics i medicaments per al tractament del TDAH, en concret, profens i fenidats. Aquest mètode permet l'obtenció senzilla i directa de formes enantiopures dels fàrmacs quirals esmentats, millorant així els rendiments i limitant la generació de subproductes o residus.

Nº de sol·licitud: P201830342

Data de prioritat: 05-04-2018

Fitxa tècnica completa (en format PDF)

Publicat: 10-05-2018