Avantatges tècnics i beneficis empresarials

10/05/2018 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

[Procediment de preparació enantioselectiva de fàrmacs profens i fenidats]

 

La utilització d'aquesta tecnologia pot ser beneficiosa per a les empreses del sector farmacèutic i de principis actius en proporcionar un procediment per a la preparació de profens i fenidats de forma entantioselectiva a nivell industrial. Els principals avantatges de la invenció són:

  • Permet obtenir formes enantiopures del fàrmac sense necessitat de preparar-lo com racemat (barreja de tots dos enantiòmers) i dur a terme després una resolució, amb la qual cosa no es perd la meitat del producte i se simplifica el procés de síntesi.
  • Es tracta de mètodes de síntesi que no empren reactius sofisticats, la qual cosa facilita molt la seua aplicació a nivell industrial.
  • En utilitzar-se petites quantitats de catalitzadors de transferència de fase (tipus PTC), no es generen residus tòxics i s'obté un producte final sense traces de contaminants de metalls tòxics.