UJI
  • UJI
  • Ajudes i premis UJI
Ajudes i premis UJI
1-ajudes matricula index
Ajudes per a compensar les despeses de matrícula dels estudis universitaris.
Associacionisme associacionisme index
Ajudes destinades a finançar les despeses dels programes i projectes d’activitats promogudes per les associacions universitàries i grups d'estudiantat.
4.Practiques practiques index
Ajudes orientades a compensar les despeses de desplaçament, manutenció i lloguer en el cas de pràctiques nacionals i internacionals en zones rurals o altres països.
Altres premis altres-premis index
Ajudes i beques convocades per altres institucions i entitats externes a la Universitat.
Beques corporatives
Recurs d'imatge
Aquest programa pretén facilitar l'accés de l'estudiantat a estudis de grau i màster a través d'ajudes finançades pel patrocini d'entitats externes. A més d'ajudes d'entitats col·laboradores per finançar estudis de grau o màster.
Recurs d'imatge
Informació per a les empreses interessades a participar del Programa de Beques Corporatives.
Beques d'organismes oficials
Recurs d'imatge
 
 
Recurs d'imatge
 
 
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social