UJI

Ajudes i premis

18/04/2019 | VECS
Ajudes i premis UJI
1-ajudes
Ajudes per a compensar les despeses de matrícula dels estudis universitaris.
Associacionisme
Ajudes destinades a finançar les despeses dels programes i projectes d’activitats promogudes per les associacions universitàries i grups d'estudiantat.
4.Practiques
Ajudes orientades a compensar les despeses de desplaçament, manutenció i lloguer en el cas de pràctiques nacionals i internacionals en zones rurals o altres països.
5. Premis UJI
Premis convocats des de la Universitat Jaume I i els seus òrgans adreçats a diversos públics.
Altres premis
Ajudes i beques convocades per altres institucions i entitats externes a la Universitat.
Beques corporatives
Recurs d'imatge
Aquest programa pretén facilitar l'accés de l'estudiantat a estudis de grau i màster a través d'ajudes finançades pel patrocini d'entitats externes
Recurs d'imatge
Ajudes d'entitats col·laboradores per finançar estudis de grau o màster
Beques d'organismes oficials
Recurs d'imatge
 
 
Recurs d'imatge
 
 
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social