Ajudes socials per a grau, màster i doctorat

29/05/2019 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Ajudes de menjador

Les ajudes de menjador tenen com a finalitat compensar parcialment les despeses de manutenció de l’estudiantat durant el curs acadèmic.

Ajudes de lloguer

Aquestes ajudes tenen per objecte compensar parcialment les despeses de lloguer de l’estudiantat que s’ha de desplaçar des d’altres ciutats o municipis d’arreu de l’estat per cursar els seus estudis a la Universitat Jaume I.

Ajudes socials

Aquestes ajudes tenen la finalitat de donar suport a l’estudiantat de la Universitat Jaume I tenint en compte les circumstàncies personals sobrevingudes durant el curs acadèmic.

Ajudes socials campanya " Som UJI contra la COVID-19"

Ajudes socials per a l’estudiantat de la Universitat Jaume I per a pal·liar situacions de vulnerabilitat social derivades de la pandèmia.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social