UJI
  • UJI
  • Ajudes socials per a grau, màster i doctorat

Ajudes socials per a grau, màster i doctorat

Última modificació: 29/05/2019 | Font: VECS
  • Les ajudes de menjador tenen com a finalitat compensar parcialment les despeses de manutenció de l’estudiantat durant el curs acadèmic.

  • Aquestes ajudes tenen per objecte compensar parcialment les despeses de lloguer de l’estudiantat que s’ha de desplaçar des d’altres ciutats o municipis d’arreu de l’estat per cursar els seus estudis a la Universitat Jaume I.

  • Aquestes ajudes tenen la finalitat de donar suport a l’estudiantat de la Universitat Jaume I tenint en compte les circumstàncies personals sobrevingudes durant el curs acadèmic.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social