Matrícula per a estudis de grau

03/04/2022 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ATENCIÓ: Aquestes ajudes són incompatibles amb les concedides pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Qui les pot sol·licitar: Estudiantat de grau que complisca els requisits de la convocatòria

Requisits Acadèmics 

  • Haver-se matriculat en curs immediatament anterior de 48 crèdits mínim.
  • Matricular-se del curs en vigor d’un mínim de 42 crèdits.
  • Haver superat en tots dos casos el 60% crèdits matriculats.

Criteris de selecció: els que fixa la convocatòria en funció del nivell de renda.

Modalitats:

20 ajudes per a l'estudiantat que es matricula per primera vegada a l'UJI.

100 ajudes per a l'estudiantat de segon cursos i posteriors.

Import màxim: 500 €

Procediment

Termini de presentació: Fins el 4 de maig de 2022

Adjuntar al procediment. Sol·licitud en pdf.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social