UJI

Foment de l'associacionisme

Última modificació: 24/01/2019 | Font: VECS
  • Ajudes a la participació i funcionament associatiu

    Aquestes ajudes estan destinades a finançar les despeses corrents de programes i projectes d’activitats promogudes per les associacions inscrites en el registre d’associacions de la Universitat Jaume I.

  • Ajudes de suport a projectes institucionals

    Es promou la participació d'estudiantat i associacions universitàries en projectes en què es representa la Universitat Jaume I i es projecta la seua imatge.

  • Ajudes per a organització de congressos especials

    Les ajudes descrites pretenen donar suport a les associacions d’estudiantat i grups d’alumnes de la Universitat Jaume I a fi que organitzen congressos, de caràcter nacional o internacional, d’interès acadèmic i científic.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social