Vicerectora d'Estudiantat i Vida Saludable

13/12/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

M. Carmen Pastor Verchili (CV)

Competències

 • Impulsar les relacions amb els centres de secundària i promoure la captació de nou estudiantat.
 • Organitzar i coordinar les activitats relacionades amb l’accés a la Universitat.
 • Proposar, coordinar i gestionar el programa d’acollida a l’estudiantat.
 • Gestionar i coordinar les convocatòries d’ajuda en l’àmbit de l’associacionisme.
 • Coordinar les relacions amb el Consell de l’Estudiantat, Consell General d’Estudis i Consell de Centre d’Estudis.
 • Proposar, promoure i gestionar la política de beques i premis.
 • Promoure accions de foment de l’ocupació.
 • Proposar i coordinar les accions per promoure la salut física i mental de la comunitat universitària.
 • Proposar i coordinar el pla d’activitats esportives.

Serveis dependents

 • Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP).
 • Consell de l’Estudiantat.
 • Unitat d’Orientació.

Comissions

Vicerectorat d’Estudiantat i Vida Saludable
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9034
Adreça electrònica: vevs@uji.es 
Persona de contacte: Francisco Javier Vicente Soler

Informació proporcionada per: Secretaria General