Beques corporatives

08/04/2019 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I vol oferir a les entitats i empreses del nostre entorn d’influència l’oportunitat de participar en un projecte de mecenatge de beques per concedir ajudes a l’alumnat per aconseguir o millorar la seua formació universitària. L’entitat podrà triar la motivació d’aquesta, premiar el talent i l’excel·lència, dirigida a alumnes amb pocs recursos o en risc d’exclusió, alumnat que viu lluny del campus i s’ha de desplaçar diàriament, alumnat que realitze un estudi específic d’interès per a l’entitat, etc.

 

Objetius

El nostre objectiu és crear un “Fons de beques corporatives”, per a impulsar que entitats externes promoguen convocatòries d’ajudes a l’estudi perquè qualsevol bon estudiant puga estudiar a la Universitat o per a premiar a l’alumnat amb talent a l’entorn universitari.

 

Tipologia de convocatòries

En aquest projecte, l’UJI podem realitzar dos tipus de convocatòries de beques:

 • Convocatòria privada. L’entitat col·laboradora és la que convoca les ajudes a l’estudi, amb la col·laboració de l’UJI, i fa entrega de l’aportació monetària directament a l’estudiantat becat. Es firma un conveni de col·laboració empresarial (mecenatge) entre l’UJI i l’entitat col·laboradora. No té cap deducció fiscal per a l’entitat ja que no hi ha un ingrés a l’UJI.
 • Convocatòria pública. L’UJI és la que convoca les ajudes a l’estudi, amb la col·laboració de les entitats col·laboradores, i fa entrega de l’aportació monetària directament a l’estudiantat becat. Es firma un conveni de col·laboració empresarial (mecenatge) i té una deducció fiscal per a l’entitat.

 

Tipologia de beques

Les “Beques Corporatives” finançades i atorgades per entitats externes podrien ser:

 • Ajudes per a estudiantat que es matricula d’un grau, màster i doctorat (genèriques o específiques)
 • Ajudes per a estudiantat amb talent (Olimpíades Acadèmiques, Programa Estudia i Investiga, esportistes d’elit, etc.)
 • Ajudes per a estudiantat excel·lent acadèmicament
 • Ajudes per a que l’estudiantat col·labore amb departaments i grups d’investigació específics
 • Ajudes per a fomentar l’ocupació de l’estudiantat, per exemple, a través de pràctiques internacionals en empreses a l’estranger
 • Ajudes de mobilitat i transport, etc.
 • Ajudes de mobilitat internacional a l’estudiantat per millorar la seua formació acadèmica i la seua formació en llengües
 • Ajudes per a exalumnes UJI que vulguin fer un postgrau a la Universitat (Beques Alumni)
 • Etc.

 

Col·laboració i acte d’entrega de beques

El Programa de Beques Corporatives tindrà dues modalitats de col·laboració:

 • Entitats que aporten més de 6.000 € anuals
 • Entitats que aporten menys de 6.000 € anuals

L’aportació mínima per a col·laborar amb el Fons de Beques Corporatives serà de 1.000 € anuals.

Els actes d’entrega de beques corporatives podran ser de dos tipus:

 • Actes específics: Actes UJI + Entitat col·laboradora    
  Les entitats externes que aporten més de 6.000 € anuals per a dotació de beques de diversos tipus a estudiants o futurs estudiants de l’UJI podran sol·licitar un acte propi. Aquest acte es realitzarà en la data establerta amb l’entitat col·laboradora.
 • Acte d’Entrega de Beques Corporatives:
  Per a les entitats externes que aporten menys de 6.000 € anuals, l’UJI organitzarà una convocatòria única de beques durant el primer semestre de l’any, i es realitzarà un Acte d’Entrega de Beques Corporatives únic, on participarien les persones becades i les entitats externes col·laboradores.

 

Més informació: Dossier complet Programa Beques Corporatives 2019 (.pdf)

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social