UJI

Alumnat

Última modificació: 08/04/2019 | Font: VECS

Entitats col·laboradores

Requisits: En funció de la convocatòria.

Convocatòria: En funció de la firma dels respectius convenis

Termini de presentació: En funció de la convocatòria

Quadre resum amb les ajudes finançades amb entitats amb patrocini o col·laboradores (provisional)

 

 

Patrocini

Aquest programa pretén facilitar l’accés de l’estudiantat a estudis de grau i màster a través d’ajudes finançades per entitats externes a la universitat, (empreses i altres institucions públiques o privades) d’acord amb criteris propis a determinar en cada convocatòria. El programa de beques corporatives pot ser divers en funció de les característiques del conveni i que pot subvencionar despeses de matrícula, despeses generals d’estudi, finançament de les pràctiques en empreses, etc.

Requisits: En funció de la convocatòria.

Convocatòria: En funció de la firma dels respectius convenis

Termini de presentació: En funció de la convocatòria

Quadre resum amb les ajudes finançades amb entitats amb patrocini o col·laboradores (provisional)

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social