UJI

Alumnat

Última modificació: 08/04/2019 | Font: VECS

Entitats col·laboradores

Requisits: En funció de la convocatòria.

Convocatòria: En funció de la firma dels respectius convenis

Termini de presentació: En funció de la convocatòria

Quadre resum amb les ajudes finançades amb entitats amb patrocini o col·laboradores (provisional)

 

 

Patrocini

Aquest programa pretén facilitar l’accés de l’estudiantat a estudis de grau i màster a través d’ajudes finançades per entitats externes a la universitat, (empreses i altres institucions públiques o privades) d’acord amb criteris propis a determinar en cada convocatòria. El programa de beques corporatives pot ser divers en funció de les característiques del conveni i que pot subvencionar despeses de matrícula, despeses generals d’estudi, finançament de les pràctiques en empreses, etc.

Requisits: En funció de la convocatòria.

Convocatòria: En funció de la firma dels respectius convenis

Termini de presentació: En funció de la convocatòria

Quadre resum amb les ajudes finançades amb entitats amb patrocini o col·laboradores (provisional)

 • Ajudes Fobesa per a estudis de grau

  FOBESA convoca les beques FOBESA per a estudiantat de l’UJI resident a Benicàssim per a la realització d’estudis de grau a la Universitat Jaume I

 • Ajudes matrícula màsters oficial finançades pel Banco Santander

  La Universitat Jaume I, en col·laboració amb la Fundació General de la Universitat Jaume I i amb el patrocini del Banco Santander, fa pública la convocatòria d’un mínim de 30 beques per a la realització d’estudis de màster universitaris oficials, en aquesta Universitat, durant el curs acadèmic 2018/19.

 • Beques Torrecid per a estudis de màster

  Sobre la base de l'acord signat entre TORRECID i la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, TORRECID convoca les beques TORRECID 2019 per a estudiantat d'últim curs de grau i titulats de l’UJI amb la finalitat de realitzar estudis de màster universitari a la Universitat Jaume I.

 • Beques Fundació Balaguer Gonel Hermanos per a estudis de postgrau

  La Fundació Balaguer-Gonel Hermanos en el marc del conveni signat amb la Universitat Jaume I convoca ajudes per a l'estudiantat matriculat en cursos de postgrau (màsters oficials, màsters propis, cursos d’especialització i cursos d’expert/a) a la Universitat Jaume I, curs 2018/19.

 • Beques-salari Excelentia Banco Santander

  Beca-salari finançada pel Banco Santander per a estudis de grau, per a estudiantat excel·lent, dotades amb 500 € mensuals.

 • Ajudes FACSA per a estudis de grau

  FACSA convoca les Beques FACSA per a estudiantat de l’UJI resident a Castelló per a la realització d’estudis de grau a la Universitat Jaume I

 • Beques Banco Santander Progrés 2019-2020

  Convocatòria de 5 beques Banco Santander Progrés per al curs 2019/2020, una per a cada facultat i escola i una per al millor expedient de tots els màsters oficials impartits en la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social