Premis excel·lència Acadèmica per a l'estudiantat de grau

27/06/2019 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Categoria i requisits dels premis

S’estableixen les següents categories de premis:

a) Premis al rendiment acadèmic

Es concedeix un premi per titulació a l’estudiantat que ha finalitzat els estudis universitaris de primer, segon, tercer i quart curs, respectivament, amb el millor expedient acadèmic en la primera convocatòria del curs acadèmic. Pel que fa al grau de Medicina, atès que compta amb dos cursos més, el premi s’estén a tots els cursos que formen part de la titulació.

Per a la concessió del premi s’ha de valorar l’expedient acadèmic expedit per la Universitat tenint en compte que s’han de superar els 60 crèdits de cada curs acadèmic de primer, segon, tercer i quart curs de grau (i per al grau de Medicina cinquè i sisè curs). La nota mitjana mínima per a poder accedir al premi ha de ser igual o superior a 8,5 punts per a tots els graus de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i de la Facultat de Ciències de la Salut. Per als graus de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals la nota mitjana ha de ser igual o superior a 7,5 punts.

En el cas dels dobles graus s’han de superar els 72 crèdits corresponents a cada curs.

Per al càlcul es tindrà en compte l’alumnat matriculat en assignatures per primera vegada en el curs acadèmic i en el qual les assignatures pertanyen a un curs (60 o 72 crèdits pes als dobles graus) Així mateix totes les assignatures cursades en plans d’intercanvi es tindran en compte per al càlcul de la nota mitjana sempre i quan s’haja realitzat la sol·licitud.

b) Diploma al rendiment acadèmic UJI

L’estudiantat que durant tota la seua trajectòria acadèmica obtinga el premi al rendiment acadèmic de primer fins a quart curs (Medicina fins a sisè curs), obtindrà el diploma al rendiment acadèmic.

Import:

250 € per als premis de primer a quart ( sisé en Medicina)

Accés al procediment. el procediment es resol d'ofici

Més informació

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social